Dennne siden benytter JavaScript for å vise sitt innhold.

For å få best utbytte av dette besøket på systek.no burde du aktivere JavaScript i nettleserens innstillinger før du kan gå videre

Logo Systek

Systek

Våre tjenester

Systemutvikling

Systek har lang erfaring med design og utvikling av virksomhetskritiske systemer i offentlig og privat digitalisering. Våre konsulenter lager bærekraftige løsninger som tilfredsstiller alle krav til moderne programvareutvikling.

Design og brukeropplevelse

Vi hjelper deg med å lage digitale løsninger som bidrar til å oppnå ønsket effekt for brukerne og selskapet ditt. Våre designere har blant annet erfaring med designmetodikk, innsiktsarbeid, interaksjonsdesign, og universell utforming.

Arkitektur

Vi tror at de beste IT-løsningene blir laget av de som tar eierskap til problemstillingen. Våre arkitekter designer skalerbare og robuste løninger, og sørger for god forankring og at kravene blir ivaretatt.

Prosjektledelse og rådgivning

Våre prosjektledere og rådgivere har teknisk bakgrunn og inngående forretningsforståelse. Vi har lang erfaring i å lede store og små digitaliseringsprosjekter innen både offentlig og privat sektor.

Plattform og skytjenester

Våre konsulenter har spisskompetanse på privat og allmenn skyløsninger. Vi kjenner løsningene og kan bidra med å velge, sette opp og forvalte plattformen deres enten det er på egne servere eller hos en tredjeparts leverandør av skytjenester.

Test og automatisering

Våre konsulenter har lang erfaring og spisskompetanse innen testfaget. Vi benytter standardiserte, veldefinerte og velprøvde metoder og rammeverk for å få jobben gjort. Vi setter automatisering høyt og er opptatt av at testene alltid kjøres.

Maskinlæring og stordata

Data er ikke verdifull, det er innsikten den bidrar med som har verdi. Våre Data Scientister bygger, produksjonssetter og forvalter maskinlæringsmodeller som henter ut innsikt fra data.