Dennne siden benytter JavaScript for å vise sitt innhold.

For å få best utbytte av dette besøket på systek.no burde du aktivere JavaScript i nettleserens innstillinger før du kan gå videre

Logo Systek

Systek

Personvernerklæring

Introduksjon

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Systek samler inn og bruker informasjon om kunder og besøkende på www.systek.no.

Personopplysningene vi besitter vil behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vi følger personopplysningsloven i behandling av personopplysninger.

Formål

Vårt formål med registrering av dine personopplysninger er for å administrere relasjonen du har med oss. Personopplysningene vil også benyttes til å tilpasse innhold du mottar fra oss, slik at du vil oppleve mest mulig verdi og relevans i vår kontakt med deg, for eksempel i nyhetsmail og invitasjoner til våre seminarer.

Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de fra?

Er du kunde hos oss vil personopplysninger vi samler inn og lagrer være direkte relatert til din kunderelasjon, det betyr at navn, telefonnummer, e-postadresse, selskap og stillingstittel er en del av dette.

Er du besøkende på nettsiden vil vi samle inn og lagre opplysninger du selv oppgir via skjema på vår nettside. Dette kan være skjema knyttet til abonnering av nyhetsmail, og andre oppdateringer du selv ønsker å motta fra oss.

Abonnerer du på nyhetsmail vil vi lagre din e-postadresse, melder du deg på frokostseminar, vil vi lagre navn, e-postadresse, stillingstittel og selskap du jobber i. Videre vil vi samle inn opplysninger om hvordan du bruker vår nettside, eventuelle interesser og deltakelse på våre interne eventer.

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun den informasjon som er nødvendig for å kunne levere våre tjenester til deg. Vi vil aldri innhente og lagre informasjon om deg uten ditt samtykke. Dette samtykket kan du når som helst trekke tilbake.

Oppbevaring

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn nødvendig, og kun så lenge Systek har et saklig behov for dette. Når det ikke lenger er saklig behov, vil dine data slettes eller anonymiseres. Vi lagrer data i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivningen.

Du kan når som helst kreve innsyn i hva som er lagret om deg, og å få de slettet. Kontakt systek@systek.no for å vite mer.

Utlevering av personopplysninger

Vi har taushetsplikt og vil aldri dele din informasjon med en tredjepart uten ditt samtykke.

Unntaket er dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt til offentlige myndigheter.

Rett til innsyn, sletting og dataportabilitet

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har om deg. I dette ligger også krav om å få vite til hvilket formål opplysningene skal tjene, hvor opplysningene er innhentet fra og lagringslengden. Hvis du mener opplysningene dine er feilaktig har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du har til enhver tid rett til å kreve sletting av dine personopplysninger.

Du har rett til å motta de personopplysninger vi har om deg i et maskinlesbart format, samt at vi overfører dine opplysninger til en annen behandlingsansvarlig dersom det foreligger samtykke.

Behandlingsansvarlig

Systek er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på systek@systek.no eller til Systek, Rådhusgata 23, 0158 Oslo