<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Systek feirer 40-årsjubileum

Lars Myhrum | 30. november 2020

Denne uken feirer vi i Systek 40-årsjubileum. Siden 1980 har selskapet levert IT-konsulenttjenester til ledende virksomheter i Norge og deltar i dag i digitaliseringsprosjekter hos sentrale aktører innen offentlig og privat sektor. De siste fem årene har vi hatt en årlig omsetningsvekst på rundt 25% og vi er nå 70 ansatte og omsetter årlig for ca 200 millioner kroner.

I 1980 ble selskapet etablert med ansatte som eiere og med en kompensasjonsmodell som gjorde det lønnsomt å levere godt som konsulent. Gjennom årene har vi modernisert modellen, men bærebjelkene med ansatt-eierskap og verdi til konsulentene som leverer, står fast. I 2020 har vi i enda større grad enn tidligere blitt bevisstgjort hvor sterkt og viktig det er at ansatte eier selskapet.

Vi har bygd en kultur med åpenhet og inkludering, raushet og tillit som grunnleggende verdier, både internt og eksternt mot kunder og samarbeidspartnere, og fornøyde kunder som det viktigste suksesskriteriet. Gjennom de siste årene har vi profesjonalisert selskapet med sterkere kompetanse- og teknologiledelse, salg, markedsføring og rekruttering.

Vi er godt forberedt for ytterligere vekst, men først skal det feires! Vi skal feire en hel uke til ende med en digital jubileumsfest torsdag 3. desember som høydepunktet.

Tusen takk til alle som har bidratt og formet Systek gjennom 40 år - kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Vennlig hilsen

Lars Myhrum
Daglig leder

Del på sosiale medier: