<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Sommerkonsulenter bidrar til innovasjon og nytenkning hos TechnipFMC

Håvard Bjurholt

Håvard Bjurholt | 30. august 2018

Også i år har Systek tilbudt tre flinke og nysgjerrige studenter som sommerkonsulenter til en av våre kunder. Trenden med å tilby sommerstudenter er sterkt økende, og for Systek har det stor verdi å kunne tilby disse sterke problemløserne til kundene våre. Kunden får utforsket en problemstilling de har lyst til å belyse med friske øyne og ny teknologi, mens studentene får verdifull arbeidserfaring, innsikt i en ny bransje, og får brukt ny teknologi på faktiske problemer.

Konsulentopplæring og lean startup

Sommerkonsulentene har i år hatt oppdrag for TechnipFMC. Oppstarten var på Systeks kontor hvor de fikk informasjon om konsulentlivet og kunden de skal jobbe for, samt tildelt mentorer fra Systek. Det ble også tatt en gjennomgang av problemstillingen de skulle jobbe med gjennom sommeren.

Et veldig spennende moment med oppdraget var at studentene kun fikk en problemstilling å jobbe med. Det betyr at de stod fritt til å velge både løsning og teknologi i samarbeid med mentorene. De første ukene ble brukt til å undersøke problemområdet, spisse problemstillingen til et konkret mission statement, og å prøve ut ulik teknologi.

Metodikken vi fulgte baserer seg på Lean Startup og går ut på å prøve ut noe, lære av det og justere fortløpende. På den måten kan man raskt spore seg inn på en løsning som faktisk virker.

Innovativt oppdrag innen nye forretningsområder

Oppdraget var hos Digital Services & Innovations-avdelingen til Olje- og gassteknologiselskapet TechnipFMC. TechnipFMC sammen med resten av bransjen, er i en kraftig omstilling om dagen, og innovasjonstakten er høy. Sommerkonsulentene har fått være med en av de mest innovative initiativene til selskapet og fått lov til å bidra til å løse noen av utfordringene de jobber med der.

“Prosjektet var utrolig spennende og lærerikt! Temaet er dagsaktuelt og det skjer mye utvikling på det området. Oppgaven var åpen, så vi kunne forme problemstilling etter hva vi syntes var interessant, det var bra! Var heller ikke noe press fra andre enn oss selv med tanke på å levere et resultat.” sier student, Christian Aschehoug.

Bildegjenkjenning i en videostrøm

Sommerkonsulentene fant raskt frem til en løsning de mente kunne fungere, og ved å velge verktøy som OpenCV, Python og Go m.m. kom de raskt til et stadie hvor de kunne prøve ut løsninger raskt. En del av oppgaven gikk ut på å identifisere størrelsen på objekter i en videostrøm og ved hjelp av deep learning kunne vi trene opp nevrale nett til å si noe om størrelse, fart og retning på objektet i bildet.

Ekte problemstillinger, ekte løsninger

Utfordringene med å ha sommerkonsulenter er å finne oppdrag som gir verdi for både student og oppdragsgiver når man kun har 6-7 uker tilgjengelig. Som sommerkonsulent ønsker man jo å oppleve oppdragsgiver som så ekte som mulig, at problemstillingen er realistisk og at resultatet kan brukes av kunden.

“I Systek føler vi at vi har lyktes med å gi studentene et ekte oppdrag av stor verdi for kunden og hvor resultatet gir viktige innspill til selskapet. Vi tror at de beste studentene er de som motiveres av ekte problemstillinger hvor de kan komme med ekte løsninger for å være mest mulig forberedt på arbeidslivet, i stedet for å se på sommerjobben som en forlengelse av studiefesten.” sier Håvard Bjurholt, CTO i Systek.

Åpner øynene for flere karrieremuligheter

Studentene på sin side er svært fornøyd med sommeren. De fikk muligheten til å prøve seg på spennende teknologi og en problemstilling som krever nytenkning. Dette bidrar til å gi et bredere bilde av hva teknologi kan brukes til, og ikke minst hvor variert en karriere som konsulent kan være. De er samstemte i at dette har vært en lærerik og fin sommer, og at erfaringen også har åpnet øynene for flere karrieremuligheter enn de hadde sett for seg.

StudenteneKasper Berg, Simen Haga og Christian Aschehoug, alle master studenter på NTNU, har denne sommeren prøvd seg som konsulenter hos TechnipFMC.

Vi ønsker de lykke til videre i studiene, og håper våre veier møtes igjen.

 

Er du nysgjerrig på en karriere i Systek? Se våre ledige stillinger

Del på sosiale medier: