• NETS Norway AS

  SikkerhetBetalingsløsningerKortløsninger
 • Vensafe

  .NET-utvikling
 • Eika

  MobilbankNative / hybrid
 • Agder Energi

  AMS / Smart strømTestIntegrasjon
 • NRK Nett-TV

  Nett-tv og test
 • Eika.no

  Publisering / responsivSelvbetjening
04.04.2017

  I 2015 ble det fattet et politisk vedtak om å samle klagebehandlingen i helsesektoren til ett felles Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Formålet med dette var å effektivisere helseforvaltningen, gjøre den mer brukerorientert, og kostnadseffektiv. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har siden 2012 driftet og utviklet IKT-løsninger for NPE og Pasientskadenemnda (nå Helseklage), og fikk ansvaret med […]

Systek nøkkeltall