<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Utvikling og arkitektur

Systek har lang erfaring med design og utvikling av virksomhetskritiske systemer fra bransjer som energi, industri, telekom, bank og finans, forsvar, medie og helse. Våre konsulenter er opptatt av å lage bærekraftige løsninger basert på godt håndverk som håndterer endringer gjennom tjenestens livsløp uten å forringes.

 

Vi leverer tjenester innen:
 • Systemutvikling med Java, .Net og Node.js m.m.
 • Plattformutvikling med OpenShift, AWS, Azure, Google Cloud m.m.
 • Løsningsarkitektur for tradisjonelle og skybaserte løsninger
 • Funksjonell arkitektur og kravhåndtering
 • Virksomhetsarkitektur
Noe av verktøyene vi har i verktøykassa:
 • Smidig metodikk med hyppige driftsettinger
 • Offentlige, private og hybride skytjenester
 • Mikrotjenestearkitektur med dedikerte tjenester
 • Hendelsesdrevet arkitektur
 • Monitorering og overvåking
 • Databaser og lagringsløsninger
 • Kontinuerlig leveranse
 • Automatisert testing
 • Container-teknologi med bl.a. Docker

 • Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastrucure-as-a-Service (IaaS) og Software-as-a-Service (SaaS) løsninger
 • Serverless-arkitektur
 • Testdrevet utvikling
 • Security built-in
 • SOLID-prinsippene
 • Balanserte team
 • DevOps-tankesett
 • m.m

Vår filosofi

Vi tror at de beste IT-løsningene blir laget av de som tar eierskap til problemstillingen, som brenner for faget og håndverket, og samtidig kan gi og få tilbakemeldinger. Vi tror at IT-løsningene blir best når arkitekturen utvides ved evolusjon - når alle involverte er innstilt på at løsningen bør endres etterhvert som man bedre forstår brukerens adferd, og kravene endrer seg.

Hos oss er alle systemutviklere vant til å tenke arkitektur. Eierskap til arkitekturen, kombinert med forståelse for domenet og brukerbehov, er essensielt for en moderne systemutvikler.

Workshop Systek-1
PC work

Det gode håndverket

IT-løsninger blir ikke gode av seg selv, de skal håndtere endringer og samtidig ivareta et godt design. En robust implementering bør være fundert på solide prinsipper og bygges etter gode og etterprøvde metoder.

Se flere av våre tjenester:

Frontend og UX
Prosjektledelse og test