<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Test og automatisering

Vår tilnærming baserer seg på at et sluttprodukt aldri blir bedre enn forståelsen av produktet. Det er derfor vesentlig å sikre at krav identifiseres og beskrives i en tydelig og vedlikholdbar form. Med godt spesifiserte og omforente krav og tester, vil test og kvalitetssikring kunne utføres optimalt.

Våre testledere og testutviklere har lang erfaring i å benytte standardiserte og veldefinerte metoder og rammeverk. Vi setter automatisering høyt og utfører dette med fokus på vedlikholdbarhet og effektivitet. Vår testfaglige spisskompetanse er ofte ønsket i rådgivnings- og strategioppdrag, så vel som rene prosjektoppdrag. 

Testutvikling

Kvalitet er alfa og omega for et prosjekt eller system. Våre testutviklere har god erfaring med å lage automatiske test på enhets-, integrasjons- og GUI nivå, og bruker erfaringen til å planlegge og strukturere automatisert testing på best mulig måte på de forskjellige nivåene. 

En slik strukturering gir fordeler som for eksempel:

 • Effektiv testing
 • Høyere økonomisk gevinst 
 • Økt vedlikholdbarhet

Testledelse

Testledelse handler mye om kvalitetssikring. Det er viktig å påse at alle kravene i et system er oppfylt, slik at man kan avdekke feil og mangler før det blir kritisk. Testledelse handler således om å redusere risiko.

Systeks testledere har ofte utviklerbakgrunn med teknisk forståelse. Dette gjør de spesielt gode på rådgivning rundt systemhåndtering og bruk av verktøy. De kan blant annet bistå med med kvalitetssikring, planlegging, testutvikling og testautomatisering. Alle våre testledere og - utviklere er sertifiserte og tilhører et aktivt fagmiljø i Systek, og vi legger vekt på godt håndverk og vedlikeholdbare løsninger.

IMG_2978

Noen områder vi jobber med innen testledelse:

 • Utarbeidelse av teststrategi, planer og testrapporter
 • Automatiserte tester
 • Risikovurderinger
 • Spesifisering av testmiljøer
 • Kravinnsamling og utforming av testbare krav med bakgrunn i forretningsforståelse samt sikker håndtering av testdata
 • Estimering av testaktiviteter og koordinering av testinnsats med flere leverandører og team
 • Avvikshåndtering
 • Teknisk testledelse

Ønsker du rådgiving knyttet til test og automatisering?
Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om tjenestepakken vår!