<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Prosjektledelse og test

Systek har en rekke dyktige prosjektledere, testledere og testutviklere med tung erfaring i å lede store utviklings- og leveranseprosjekter. Gjennom hele selskapets historie har Systek bygget bred erfaring og kompetanse på prosjektledelse og test.

 

Noe av det vi jobber med innen prosjektledelse:
 • Smidig kontraktstyring
 • Teknisk prosjektledelse
 • Gevinstplanlegging og gevinstrealisering
 • Smidig prosjektgjennomføring
 • Mottaksledelse
 • Nyttestyring
 • Operativ smidig teamledelse
 • Koordinering mellom smidige team
Noe av det vi jobber med innen testledelse:
 • Utarbeidelse av teststrategi, planer og testrapporter
 • Automatiserte tester
 • Risikovurderinger
 • Spesifisering av testmiljøer
 • Kravinnsamling og utforming av testbare krav med bakgrunn i forretningsforståelse samt sikker håndtering av testdata

 • Estimering av testaktiviteter og koordinering av testinnsats med flere leverandører og team
 • Avvikshåndtering
 • Teknisk testledelse

Prosjektledelse

Endringer på IKT-siden fører ofte med seg endringer på organisasjonssiden. En vellykket prosjektledelse krever god fagkunnskap, men også kjennskap til bransjen der prosjektet utføres. Våre prosjektledere vektlegger både de tekniske og de menneskelige elementene, og har forståelse for de organisatoriske aspektene. 

Prosjektlederne i Systek benytter standardiserte og veldefinerte metode- og rammeverk. Dette sikrer forutsigbarhet og kvalitet i alle faser av et prosjekt. Vi setter oss godt inn nye forretningsområder og har erfaring fra både kunde- og leverandørsiden i offentlig og privat sektor.

Prosjektledelse og test
Prosjektledelse og test

Testledelse

Testledelse handler mye om kvalitetssikring, og reduksjon av risiko. Det er viktig å påse at alle kravene i et system er oppfylt, slik at man kan avdekke feil og mangler før det blir kritisk. Systeks testledere har ofte utviklerbakgrunn med teknisk forståelse. Dette gjør de spesielt gode på rådgivning rundt systemhåndtering og bruk av verktøy. De kan blant annet bistå med kvalitetssikring, planlegging, testutvikling og testautomatisering.

Alle våre testledere og - utviklere er sertifiserte og tilhører et aktivt fagmiljø i Systek. Vi legger vekt på godt håndverk og vedlikeholdbare løsninger.

Se flere av våre tjenester:

Utvikling og arkitektur
Frontend og UX