<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Prosjektledelse og rådgivning

Systek har en rekke dyktige prosjektledere, testledere og testutviklere med tung erfaring i å lede store utviklings- og leveranseprosjekter.
Gjennom hele selskapets historie har Systek bygget bred erfaring og kompetanse på prosjektledelse og test. 

Prosjektledelse

Systeks prosjektledere benytter standardiserte og veldefinerte metode- og rammeverk. Dette sikrer forutsigbarhet og kvalitet i alle faser av et prosjekt. Vi setter oss godt inn nye forretningsområder og har erfaring fra både kunde- og leverandørsiden i offentlig og privat sektor.

Endringer på IKT-siden fører ofte med seg endringer på organisasjonssiden. En vellykket prosjektledelse krever god fagkunnskap, men også kjennskap til bransjen der prosjektet utføres. Våre prosjektledere vektlegger både de tekniske og de menneskelige elementene, og har forståelse for de organisatoriske aspektene. 

Prosjektledelse

Noen områder vi jobber med innen prosjektledelse:

  • Smidig kontraktstyring
  • Teknisk prosjektledelse
  • Gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  • Smidig prosjektgjennomføring
  • Mottaksledelse
  • Nyttestyring
  • Operativ smidig teamledelse
  • Koordinering mellom smidige team