<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Prosjektledelse og rådgivning

Systek har en rekke dyktige prosjektledere og rådgivere med lang erfaring i å lede store digitaliseringsprosjekter. Våre prosjektledere er eksperter på sitt fagfelt og tar med verdifull erfaring inn til din organisasjon. Det viktigste for oss er at teamet settes i stand til å ta ut sitt fulle potensiale og at prosjektmålene nås.

Våre prosjektledere og coacher har inngående forretningsforståelse og omfattende teknologisk bakgrunn. Vi har bistått kunder i mange ulike sektorer, og tror på at synergi mellom bransjene vil bringe digitaliseringen fremover.

Agile Coaching

Våre coacher har “skin in the game”. Vi jobber med teamet - i teamet. Vi gir deg aldri råd uten av vi selv føler konsekvensene av egne råd på kroppen.

Faget handler om å være aktive problemløsere med en brennende interesse for både metodikk og teknologi. Å skape verdi for deg er vår viktigste oppgave. Fra oss får du prosjektledere som har den gjennomføringskraften som kreves for å utnytte mulighetsrommet som digitalisering gir, på en mest mulig effektiv måte.

Prosjektledelse handler om selve sjelen og hjertet i prosjektet. Våre prosjektledere er gode relasjonsbyggere med en grunnleggende tverrfaglig teknologiforståelse, som elsker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker.

 

Les våre blogginnlegg om prosjektledelse her

Prosjektleder

Vi leverer tjenester innen:

 • Prosjektledelse
 • Agile coaching
 • Teknologirådgivning
 • Teamledelse
 • Produkteiere
 • Scrum mastere
 • Mottaksledere
 • Prosjektkoordinatorer
 • Endringsledere

Noe av innholdet i verktøykassa vår:

 • Kanban
 • Scrum
 • Kontinuerlig leveranse
 • DevOps
 • Prince2
 • Prosjektveiviseren
 • Gevinstplanlegging og gevinstrealisering
 • Nyttestyring