<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Viktigheten av god workshopledelse

Håvard Bjurholt

Håvard Bjurholt | 14. januar 2021

I Systek er vi stolte av vår ukentlige lønsj'n'lørn med bidrag fra eget fagmiljø. I dag var det vår erfarne prosjektleder og smidige teamleder Åste Reppe som snakket om hvordan man får best mulig utbytte av en workshop.

Ikke bare gule lapper

Åste poengterte at å lede en workshop ikke bare er å klistre opp gule lapper på whiteboardet, men at nøkkelen ligger i gode og grundige forberedelser som for eksempel å velge riktige deltakere og forberede disse godt. 

Som workshopleder er målet med selve workshopen å få alle til å være aktive i workshopen, for de som er med er der av en grunn. Et hjelpemiddel for workshoplederen er å se for seg hvordan brukerene skal delta i workshopen og gjerne tegne ut brukerreisen på en tidsakse. Da kan du lettere få gjennomført workshopen slik du ønsker.

Sosialiser gruppa på forhånd

Prosjektleder og smidig teamleder Åste

Tenk over hvilke rammer du legger rundt selve workshopen. Kommer folk langveisfra? Kjenner deltakerne hverandre fra før? Kan man starte med felles lunsj og gå ut og spise sammen etter arbeidstid? Det å sosialisere gruppa er kjempeviktig for å bygge relasjoner og tillit slik at sosiale barrierer ikke står til hinder for effektiv deltakelse fra alle som er med.

Det er også veldig godt anvendt tid å ta en ringerunde til de inviterte etter at invitasjon og underlagsmateriell er sendt ut. For det første får man en liten tjuvstart på å bygge relasjoner, og for det andre er det nyttig for å avklare forventninger  - og det går begge veier. I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at folk møter bedre forberedt dersom de har fått en personlig henvendelse fra workshoplederen.

Selve workshopen bør startes veldig åpent og utforskende, og så bør man bli mer og mer konkret mot slutten. Som workshopleder må du legge til rette for at deltakerne er på rett spor og holder fokus på de rette tingene. Hvis du ser at gruppa ikke fungerer eller at noen mister konsentrasjonen underveis, så er det flere grep du kan gjøre for å få fokus tilbake på oppgaven igjen.

Vær kreativ - hvorfor ikke bygge ut ideéne med lego?

Åste oppfordrer også til å bruke fysiske virkemidler i workshopen som 3D-printede prototyper og hvorfor ikke bygge ut idéene med lego? Husk også å ta mange bilder underveis. De kan du bruke til å huske diskusjonene som var i ettertid og til å forankre evt beslutninger senere.

Lykke til i din neste workshop og skulle du trenge en dyktig prosjektleder eller smidig teamleder er det bare å ta kontakt med oss :) 

Del på sosiale medier: