<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Tid for fornyelse

Carina Louise Kristensen

Carina Louise Kristensen | 04. januar 2021

Å fylle 40 år assosieres av mange med "40-årskrisa". Hvor tilværelsen nærmest over natten preges av søken etter ny identitet, eller ønsket om å forsterke den en allerede har. En kan gjerne se på dette som en ny ungdomstid -  men med mer visdom og klokhet bygget opp av alle erfaringer så langt i livet. 

For oss i Systek ble dette en tid for refleksjon og fornyelse. Gjennom 40 år har vi levert IT-konsulenttjenester til spennende kunder i privat og offentlig sektor. Takket være være tilliten våre kunder har vist oss, har vi fått delta på innovative prosjekter og vært med på en enorm digital transformasjon. Med 40-årsjubileum i 2020 var det derfor på sin plass å oppdatere profilen til å bli mer freshere. Vi har både "slanket" oss, blitt strammere, mer leken og moderne. I tillegg har vi utviklet nye tjenesteområder for å møte den økte etterspørselen på teknologi og digitalisering.

IT er en kunst

Inspirasjonen til logo og tjenesteikonene er hentet fra origamikunsten. Det går ut på at du bretter et papir etter spesielle geometriske regler for å oppnå et unikt design. Flere av oss nøyer oss med å brette papirfly (som også er en type origami). Men Matematisk origami handler om å finne løsninger på (brette)problemer. Ikonene skal derfor inspirere til skaperlyst og formidle at vi har de rette verktøyene og de rette folkene til å løse dine digitale utfordringer -  der hver løsning er skreddersydd og unik.

For oss er et godt IT-håndverk en kunst. Og god kunst lever lenge.

Bevegelse og vekst

I møtet mellom mennesker og teknologi kan en nesten si vi har IKT'ets "grønne fingre". For å høste det en sår handler det om å forstå viktigheten av et godt grunnarbeid. Som kunde skal løsningene du får av oss være bærekraftig og robuste. 

På den ene siden utstråler det grønne ro, trygghet, harmoni, modenhet og balanse. På den andre siden er det et signal vekst, om bevegelse, om å «gå» (som den grønne mannen før du krysser gata). Alle elementene er noe vi identifiserer oss med. Vi er positive ja-mennesker som ser muligheter, og beveger oss fremover. Det er dette du som kunde, samarbeidspartner eller ansatt hos oss skal føle i kontakt med oss. 

Nye tjenester

Behovet for teknologikompetanse har økt på flere områder. For å møte denne etterspørselen har vi utviklet nye tjenesteområder som vi håper kan hjelpe deg i ditt digitaliseringsprosjekt. 

Tjenesteikoner_Systek2021

For å hjelpe deg har vi har vi utrulig mye kompetanse i sekken. Det spenner seg fra rådgivning rundt valg av teknologi og metodikk, til utførende oppgaver dypt nedi stacken. Og trenger du en stødig hånd på rattet har vi selvfølgelig flere dyktige prosjektledere og testledere som er klare for å trå til. 

 

Ta kontakt med en av  våre rådgivere her

Del på sosiale medier: