<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Sommerkonsulenter utviklet app for smart råtekontroll

Håvard Bjurholt

Håvard Bjurholt | 23. august 2021

Tradisjon tro har Systek gjennomført sommerprosjekt med studenter ute hos kunde. Denne gangen har vi hatt stor glede av å bli bedre kjent med studentene Adrian Langseth, Sarek Skotåm og Yrjar Gedde.

Sommerkonsulentene har i år hatt et oppdrag hos Elvias Forskning og Utvikling- og Vedlikeholdsavdeling. Tema har vært råtekontroll, med spesielt fokus på hvordan man avdekker råte i trestolper.

Gjennom sommeren har sommerkonsulentene med stor iver arbeidet etter prinsippene i Lean Startup-metodologien for å raskest mulig komme frem til best mulig løsning. De har samarbeidet tett med eksperter fra Elvia og Systek, og har gjennom raske og effektive iterasjoner lyktes med å ta frem en app som - ved hjelp av kunstig intelligens - kan si om en trestolpe er utsatt for råte eller ikke. Løsningen kan komme til å spille en viktig rolle for fremtidige råtekontrollører.

Vi i Systek er naturligvis imponerte og stolte over hva Adrian, Sarek og Yrjar har klart å få til i løpet av sommeren. Vi ønsker dere lykke til videre med studiene.

Tusen takk for vel utført sommerprosjekt!

 

Del på sosiale medier: