<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

PSD2 åpner opp bank- og betalingstjenestene

Bjørn Sloth

Bjørn Sloth | 06. mai 2019

Banktjenestene og aktørmarkedet er i rivende utvikling. Mye av dette skyldes EUs nye betalingsdirektiv, PSD2, som vil åpne opp for helt nye tjenester levert av både eksisterende og nye aktører.

Vi ser dermed framvekst av aktører som Vipps, Spiir, Payr, Aera mfl som tilbyr bank, betalings- og bransjetjenester i en felles brukeropplevelse.

Bankene prøver også å ta nye posisjoner ved, for eksempel, å tilby mobilbank for alle bankforbindelsene til sine kunder, og håper med det å oppnå større kundelojalitet.

Den tekniske standarden ISO 20022 spiller også en viktig rolle, ved å spesifisere en felles meldingsplattform som muliggjør integrasjon mellom eksisterende og nye bank- og betalingstjenester.

Denne artikkelen prøver å gi et lite innblikk i hva innføringen av PSD2-standarden kommer til å bety for kundene, bankene og betalingsaktørene.

PSD1

Det første PSD-betalingsdirektivet ble implementert i 2009. Hensikten var å få til et velfungerende standardisert marked for betalingstjenester i Europa. Gjennom PSD1 ble det mulig å tilby betalingstjenester for aktører uten banklisens.

PSD2

PSD2 vil gjøre bankinfrastrukturen enda mer tilgjengelig for tredjeparter. Gjennom PSD2 plikter alle banker i EU og EØS å gi autoriserte tredjeparter tilgang til kundenes kontoinformasjon og transaksjonshistorie. Det vil si, såfremt den aktuelle kunden ønsker og godkjenner at tredjepartsleverandøren skal ha aksess til sine data.

Innen september 2019 skal alle banker i EU og EØS oppfylle PSD2.

Kampen om kundene

Dette betyr at en autorisert tredjepart kan ta over hele kundedialogen med en app som er mer attraktiv for kundene enn hva banken selv kan tilby, fra en leverandør som kunden stoler på. Det kan være Google eller Facebook, som kan tilby en samlet oversikt over alle kontoer som kunden har i alle sine bankforbindelser, bundlet med Facebook-grupper med økonomi som tema. Det kan også være et anerkjent revisjonsfirma, som tilbyr økonomisk rådgivning sammen med en bankapp. Eller det kan være et helt nytt Fintech-firma som gir en mye bedre brukeropplevelse enn bankene gir i dag. Et eksempel på dette er Payr.

Bli med på PSD2 seminar 8. mai

Svaret fra bankene

Alt dette vet bankene. Mobilkanalen er bankenes kommunikasjons- og salgskanal. Her foregår 95% av salget til privatkundene. De må derfor gjøre noe for å beholde kommunikasjonen med kundene.

Så og si alle banker i Norge har derfor gått sammen i Vipps-samarbeidet. Tjenesten Vipps utvikles i rivende fart og inngår strategiske samarbeid. I 2018 fusjonerte Vipps med BankID Norge og BankAxept. For kundene i Norge betyr dette en enda mer sømløs betalingstransaksjon og kanskje også helt nye måter å betale på.

Styrken til bankene i Norge har lenge vært deres evne til å samarbeide om infrastruktur, slik at de kan konsentrere seg om å konkurrere på det de er best på. For eksempel Sparebank1 og Eika-bankenes nærhet til kundene, DNBs profesjonelle tilleggstjenester etc.

Denne samarbeidsviljen og fokus på det de er best på, kan være de norske bankenes konkurransefortrinn foran store og internasjonale aktører som banker på døren til de norske kundene.

Nye aktører

Deregulering gjennom PSD2 legger til rette for nye tjenester og nye aktører i betalingsmarkedet. DNB har valgt å investere ytterligere i Fintech-selskaper, og er gjennom DNB Venture nå medeier i både Payr og Spiir. Spiir utvikler "Nordic API gateway" og har som målsetning å bygge en "ledende plattform for PSD2 i Norden". DNB kan med denne investeringen være ett skritt nærmere at deres mobilbank kan bli "hele Norges mobilbank". Det er enhver banks våte drøm…

Retailbransjen er også på banen. Et eksempel er “Aera Payment & Identification”, et selskap eid av Coop og NorgesGruppen. Aera utvikler tjenester som har som målsetning å holde kjedenes betalingskostnader nede og tilby nye tjenester til sine kunder, ved å lage et effektivt samvirke mellom handel, banker, mobilselskaper og fintech selskaper.

Hva skjer nå?

Utviklingen kommer til bli veldig spennende de nærmeste årene uansett. Pr i dag vet ingen hvordan PSD2 kommer til å endre banktjenestene. Det eneste vi vet er at det blir store endringer. Til glede for kundene. Og for de bankene som lykkes med å omstille seg.

Er du nysgjerrig på PSD2 og hva dette vil bety for deg? Meld deg på PSD2 - Open Banking seminar, 8. mai

Del på sosiale medier: