<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

NOKIOS 2018 - Rustet for fremtiden

Carina Louise Kristensen

Carina Louise Kristensen | 23. oktober 2018

Denne uken er Systek i Trondheim for å delta på NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) hvor temaet er «Rustet for fremtiden». Konferansen er en møteplass for politikere, brukere, leverandører av digitale tjenester og forvaltningen selv. Konferansen har som mål å bidra til økt samhandling på tvers av akademia, næringslivet og offentlig forvaltning.

Sammen om å skape bedre løsninger for fremtiden

Samfunnet står over en digital transformasjon hvor etterspørselen etter digitale tjenester skyter i været. Det utvikles kunstig intelligens, roboter, 3D printere og annen teknologi som skal bidra til å forenkle og effektivisere brukernes hverdag. Digitalisering krever omstilling. Dette er både ressurskrevende og tidkrevende. Det skal gjøres valg på teknologi, og det stilles høyere krav til digital kompetanse i flere og flere ledd og bransjer. Dette fører til at det vil være behov for nye former for samarbeid, både innad i virksomheten, men også på tvers av næringer.

Programmet på NOKIOS tar for seg nettopp dette. Gjennom diskusjoner, foredrag, utstillinger og demonstrasjoner er målet å skape inspirasjon og oppmuntre til dialog på tvers av næringslivet. På denne måten kan man bli i bedre stand til å ta beslutninger som skaper de beste løsninger for fremtiden.

«Vi leverer konsulenttjenester til store aktører i offentlig sektor og NOKIOS 2018 med fokus på fremtiden er derfor et arrangement vi ser frem til å være tilstede på. NOKIOS er en meget bra arena for inspirasjon, diskusjon og nettverksbygging», sier Lars Myhrum, CEO i Systek. Han representerer Systek på stand sammen med Bettine Mjåland, COO, den 23.-25. oktober.

Les mer om NOKIOS her.

Del på sosiale medier: