<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mobile Pulse på Mesh: Mobilteknologi i helsetjenester

Carina Louise Kristensen

Carina Louise Kristensen | 08. februar 2019

5. februar ble Mobile Pulse arrangert på Mesh i Oslo med temaet “Smart helse”. Seminaret tok for seg tjenester som skal gjøre hverdagen tryggere for brukere og mer effektiv for helsepersonell. Temaet ble uhyggelig mer aktuelt enn hva de først så for seg.

Smartklokken kan ha reddet livet

Noen dager tidligere, ble Computerworld-journalist, Toralv Østvang, reddet av sin Apple Watch. Smartklokken rundt håndleddet hans ringte 112 da han falt stygt og ble liggende blodig og bevisstløs alene på badegulvet. NRK lagde en sak om dette på sine nettsider, Smartklokken reddet Toralv (NRK)  

Toralvs historie ble tatt frem som et eksempel på hvordan mobilteknologi påvirker hvordan vi jobber med helse. Bjørn Sloth, konsulent i Systek og leder i DNDs faggruppe for Mobil Strategi, er klar i sin tale:

 

Det er ingen tvil om at vi står overfor en revolusjon i bruken av helsetjenester. Snart vil mye av behandlingen av pasienter kunne foregå utenfor sykehus og legekontor, fordi pasienten i stor grad kan overvåke seg selv med mobile dingser og sende data inn til behandler. Det er også nødvendig, fordi vi rett og slett ikke har personell nok i Norge til å yte gode tjenester til en sterkt økende aldrende befolkning.

Engasjerende foredragsholdere fra helsesektoren

Over 100 deltakere samt presse møtte opp på Mesh for å få med seg engasjerte foredragsholdere fra både offentlig og privat helsesektor. Blant foredragsholderne var blant annet Norges “blockchain-gudfar”, Jon Ramvi. Han presenterte hvordan blokkjeder kan brukes for å sikre en trygg og enkel flyt av sensitiv pasientdata, slik at nødvendig helsedata blir lettere tilgjengelig for sykehus, leger og pasient. Leder i Telenor e-Helse, Lars Bakken, belyste hvordan digitaliseringen er med på å øke effektiviteten i helsetjenesten. Med mobilteknologi kan brukere få helseoppfølging i sine egne hjem og en opplevelse av at sykehuset er nærmere. Dette er med å bidra til at pasienter og pårørende får en økt mestring og trygghetsfølelse. Andre områder som ble tatt opp var digital patologi, samt strategier og trender innen teknologi og eHelse.

Foredragene fra Mobile Pulse finner du her

Om mobile pulse:

Seminaret arrangeres av faggruppen “Mobil Strategi" som er en del av Den Norske Dataforening (DND). Gruppen ønsker å bidra til økt informasjonsflyt om mobile løsninger og aktører i det norske markedet.

 

Ønsker du nye utfordringer? Se våre ledige stillinger

Del på sosiale medier: