<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kotlin meetup - reaktiv programmering med Flow

Carina Louise Kristensen

Carina Louise Kristensen | 16. mars 2021

Torsdag denne uken (18.mars) er det klart for et nytt digitalt møte med Oslo Kotlin meetup. Denne gangen er det reaktiv programmering med Flow som står på agendaen. 

Reaktiv programmering har blitt en ganske utbredt praksis i Android-utvikling. Spesielt nå som Android offisielt har blitt Kotlin First, og coroutines har blitt den foretrukne asynkrone programmeringsløsningen. Dette har ført til at mange Android-utviklere har begynt å utforske Flow og hvordan de kan ta det i bruk som sine reaktive rammeverk.

Dette vil du lære mer om:

  • Hvorfor har reaktiv programmering blitt så populært i Android-utvikling
  • Hvordan Flow nå får mer støtte i Android Jetpack
  • Fordeler og ulemper ved bruk av Flow - spesielt for utviklere som kommer fra RxJava

Huyen Tue Dao er gjesteforeleser

Huyen Tue Dao er programmerer og bosatt i Denver. Hun er Android-utvikler og Google Developer Expert for Android og Kotlin. For tiden jobber hun med Trello Android-appen hos Atlassian. Huyen er medprodusent av "Android Dialogs" -kanalen og administrerer "AsyncAndroid" -kanalen på YouTube.

 

Klikk her for å melde deg på meetupen torsdag 18. mars kl. 18.00 (påmelding er gratis) 

Del på sosiale medier: