<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

En diskusjon om "testreligion" på Testdagen Odin

Carina Kristensen | 15. september 2017

Systek har en lang erfaring med test og testledelse, og vi er stolt sponsor av Testdagen Odin den 20.september. Dette er Norges største konferanse innen Software testing og vil holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Testdekning og automatisering - er 100% testdekning et mål?

I tillegg til stand, stiller vi med to foredragsholdere som begge har sterke meninger om testdekning og automatisering.

Shomaila Kausar og Ole Fingal Harbek er begge konsulenter i Systek, og jobber i det daglige med to forskjellige prosjekter med hver sin “testreligion”. Den ene har stor tro på testdekning mens den andre himler med øynene hver gang ordet blir nevnt.

Men det de har felles er at de begge er lidenskapelig opptatt av test og kvalitet. Sammen skal de holde foredraget «Testdekning og automatisering – er 100% testdekning et mål?».

På foredraget vil de sammen se på testledelse og ta tilhørerne gjennom:

  • hvordan testdekning kan brukes som et hjelpemiddel til å få prosjektene på et høyere kvalitetsnivå
  • hvorfor testautomatisering er viktig
  • hvordan dette bør gjøres på enhetsnivå, integrasjonsnivå og GUI nivå
  • hvordan automatisert testing kan bidra til muliggjøring av hyppige leveranser i forskjellige miljøer

Vi håper på å se deg 20. september!

Informasjon og program om Testdagen Odin finner du her 

Del på sosiale medier: