<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

2016 - Suksessår for Systek

Carina Kristensen | 21. desember 2016

2016 har vært et fantastisk år for Systek! Vi har opplevd en sterk vekst i kunder, omsetning og antall ansatte. Vi kan vise til en inntekt på 126 mill NOK i 2016, dette er en økning på hele 42% sammenlignet med fjoråret. Ser vi på de siste 4 årene, har vi hatt en samlet vekst på 173%. Dette er som følger av flere rammeavtaler innen både offentlig og privat sektor. Vi kan blant annet trekke fram rammeavtale med Hafslund Nett, og Statens Vegvesen som kom inn nå i høst. Vi har også fått nye kunder, og kan her nevne Kredinor og Link Mobility som begge er ledende innen sine bransjer.

«Vi har stor vekst innen offentlig sektor, med kunder som Politiet og Skatteetaten. Digitaliseringen av Norge er en kjempedriver for Systek. Samtidig er det svært gledelig at vi styrker oss i privat sektor innen bank/finans og telekom, hvor vi ser et stort potensiale for våre tjenester framover»,  sier Lars Myhrum, daglig leder i Systek. 

Ved siden av nye kunder, har det skjedd mye i 2016 som vi er stolte av. Vi har deltatt på spennende arrangementer, som blant annet JavaZone, NDC og Smidig-konferansen. Her har vi bidratt med stand og foredrag, og med det vært godt synlig som brand. Systek har også vært representert på eventer på kundesiden, blant annet på erfaringskonferansen med NRK. Dette viser at vi leverer gode resultater og verdi til våre kunder

Vi har blitt flere

CarinaFor å styrke vår posisjon ytterligere, har vi ansatt Carina Louise Kristensen som markedskoordinator. Hun skal sørge for enda større synlighet på sosiale kanaler, og konferanser med våre kunder og partnere i året som kommer.

Vi har også ansatt nye konsulenter, og har med det blitt over 50 ansatte. Dette er konsulenter innen prosjektledelse, utvikling/arkitektur og frontendutvikling. Dette er også områder vi skal satse mer på i 2017. Som følge av at vi skal løfte våre fokusområder spesielt innen teknologi, har vi styrket ledelsen og ansatt Håvard Bjurholt som CTO (Chief Technology Officer). Framover skal vi legge enda mer vekt på faglig utvikling og rådgivning innen utvalgte teknologiområder, som blant annet:

  • Sky- og konteinerteknologi (PaaS)
  • Frontendteknologi – digitale flater
  • Lagrings- og søketeknologi
  • Monitorering og overvåking
  • Semantisk teknologi

Håvard_Bjurholt-541146-edited«Vi gleder oss til å jobbe tettere med våre kunder med valg og bruk av teknologi. Det skjer en rivende utvikling på dette området, og vi ser viktigheten av å bruke Systeks samlede kompetanse i kundeprosjektene.  Vi ønsker å styrke vår posisjon som en uavhengig samtalepartner for våre kunder om anvendelser av ny teknologi»,
sier Håvard Bjurholt begeistret.

Vi kan med dette lukke et godt år bak oss, og se frem til et nytt og spennende 2017!

Del på sosiale medier: