<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

2015 - et strålende år for Systek

Lars Myhrum | 25. januar 2016

2015 var et strålende år for Systek som fortsatte den gode utviklingen. Systek vokste betydelig innen offentlig sektor og leverer nå mange dyktige konsulenter til Skatteetaten, Politiet, Direktoratet for e-helse/ Helsedirektoratet, NPE og Statnett. ”Vi er veldig glad for å kunne delta i den spennende digitaliseringen av offentlig sektor”, sier Lars Myhrum. ”Dette er resultatet av målrettet arbeid med kompetanseutvikling og vellykket rekruttering.

Systek vokste også betydelig innen energi hvor nettselskapene gjennomfører store prosjekter med fjernavlesing av strøm (AMS). I tillegg til Agder Energi Nett og Eidsiva Nett, leverer Systek nå tjenester til flere store nettselskap. "Vi ser at dette er starten på en rivende utvikling av energi-sektoren og AMS-prosjektene er av de mest spennende Internet of Things-prosjektene norske ingeniører og teknologer kan delta i", sier Lars. "De neste fasene som skal benytte seg av infrastrukturen som nå blir etablert, blir enda mer spennende og vi er godt posisjonert med domenekunnskap og kompetanse om ny teknologi, og deltar allerede i flere videreførings-prosjekter".

Vi doblet omsetningen innen offentlig sektor og energi fra 2014 til 2015. Det skyldes at vi er godt posisjonert med mange gode rammeavtaler og vi vinner forespørslene med gode konsulenter”, sier COO, Bettine Deschington Mjåland.

Til tross for nedgangstider innen olje og gass kommer Systek ut i en styrket posisjon også der.

Systeks brand har også blitt bedre kjent i markedet. Strategisk markedsføringsarbeid i form av god synlighet på ulike konferanser og arrangement har økt kjennskapen til selskapet betraktelig. ”Vi har store planer for å ta dette videre inn i 2016 samtidig som vi er ydmyke for at det vil kreve mye av oss”, avslutter Lars.

Del på sosiale medier: