<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Økt interesse for Kotlin - neste meetup med Hadi Hariri

Carina Louise Kristensen

Carina Louise Kristensen | 27. juni 2018

Denne våren har Systeks Seniorkonsulent, arkitekt og Javautvikler, Jarle Hansen, vært med på å starte Oslo Kotlin Meetup, med Systek som sponsor. Kotlin er et open-sorurce programmeringsspråk utviklet av JetBrains, og flere antyder at dette kan erstatte Java i blant annet app-utvikling til Android. Språket har en klar konsis syntax, er objekt-orientert, og stor satsing på funksjonell programmering. Det siste året har mange nye biblioteker dukket opp, og community rundt Kotlin vokser raskt.

Jarle Hansen«I vår gruppe ønsker vi å skape interesse rundt språket, og vi vil se nærmere på temaer som Kotlin for backend, Kotlin for Android og kotlin-native», forklarer Jarle.

Den første meetupen ble holdt i juni, med Thomas Pettersen som foredragsholder. Thomas har jobbet med Android i Mesan og Netcompany siden 2010 og utviklet en rekke apper. Temaet for møtet var derfor naturlig nok «Kotlin på Android». Går vi ett år tilbake i tid, nærmere bestemt 17.mai 2017, kunngjorde Google at Kotlin var offisielt støttet i Android, noe som falt i god jord hos utviklerne som da fikk et mer moderne alternativ til Java.

Hadi Hariri fra JetBrains er foredragsholder

Neste meetup skal holdes 11.september på Teknologihuset i Oslo. Temaet vil være funksjonell programmering i Kotlin, og Hadi Hariri  fra JetBrains vil være foredragsholder. Hadi Hariri jobber som utvikler, samt at han er leder for talking kotlin podcasten http://talkingkotlin.com/. Han er i tillegg forfatter av ulike artikler og kurs på dette området.

“Å få foredragsholder fra JetBrains på neste meetup er veldig spennende. JetBrains utvikler Kotlin, så det blir en sjelden anledning til å få informasjon rett fra kilden"sier Jarle entusiastisk, og anbefaler alle som ønsker å være med om å sikre seg en plass - de forsvinner fort! 

 

Gå inn hit for å melde deg på: https://www.meetup.com/meetup-group-nWeRbyMu/events/252022603/

Del på sosiale medier: