<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Shomaila10

Shomaila

Prosjekt- og testleder

Jeg har vært ansatt som senior prosjektleder og testleder i Systek i over tre år. I tillegg til dette, er jeg også faggruppeleder for Test og Testledelse. Som Faggruppeleder i Systek har jeg også et operativt ansvar for aktivitetene innen tjenesteområdet. Dette innebærer planlegging av faglige møter, aktiviteter og workshops.

Akkurat nå sitter jeg på et prosjekt hos en kunde innen samferdsel hvor jeg har rollen testleder. Her har jeg ansvaret for systemtest og akseptsansetest. I tillegg skal jeg bidra med å gi råd om hvordan testingen kan automatiseres og prosesser kan forbedres. Prosjektet består av to utviklingsteam med 4 utviklere hver, og skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2020.

Jeg liker å effektivisere arbeidsoppgaver og prøver alltid på å forbedre eksisterende prosesser. Jeg liker utfordringer, og automatisering ligger hjertet nærmest. Jeg er ikke like glad i å skrive lange avhandlinger om hvordan testen har gått, så du kan ikke regne med å få lange rapporter fra meg :)

Vi i Systek har et mål om å være premium-konsulenter i markedet, derfor er det viktig at vi får med oss hva som er siste nytt innen våre fagområder. Jeg deltar på store konferanser både i Norge og utlandet. Vi jobber hele tiden med å velge ut gode konferanser i henhold til fokusområdene vi setter opp i begynnelsen av hvert år.

Jeg valgte Systek fordi jeg hadde hørt mye bra om dem før jeg begynte.I Systek ville jeg få muligheten til å påvirke min egen hverdag på en helt annen måte enn hva jeg hadde fått til andre steder. I tillegg har vi en lønnsmodell jeg synes er motiverende og med mulighet for å bli medeier var valget enkelt!

Meget behagelig. Du er med på å velge ut prosjekter og kunder du vil jobbe for selv. Skal du på kurs er det bare å melde seg på osv. Hver konsulent står fritt til å ta initiativ og får støtte til å sørge for egen utvikling.