<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Christian Aarthun

Christian

Testutvikler

Jeg heter Christian Aarthun og har vært IT-konsulent innen systemutvikling siden 2006. Med stort og smått har jeg jobbet på i underkant av 10 prosjekter for kunder i privat- og offentlig sektor. Jeg ble ansatt i Systek i januar 2016. Det siste året har jeg vært utleid til MEMO-prosjektet (Merverdiavgift modernisering) i Skatteetaten hvor jeg jobber som testutvikler. På fritiden liker jeg å gjøre det motsatte av jobbhverdagen - generell trening og friluftsliv.

Jeg har naturlig påtatt meg ansvar for ekstra testing (typisk ende-til-ende) i tidligere prosjekter, selv om jeg har vært innleid som systemutvikler. Det ble mye ekstra testing da jeg jobbet med GDPR i Telia i 2018 - 2019. Test har blitt en naturlig del av systemutvikling, men prosjektet på Skatteetaten er mitt første prosjekt hvor jeg har en dedikert testrolle. Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg nå jobber som testutvikler.
  • Tett kommunikasjon med de delene av organisasjonen som implementerer systemet man skal utvikle tester for.
  • Tålmodighet siden utviklingsprosjektet ikke nødvendigvis beveger seg i samme takt med det testutviklerne jobber med.
  • Man må være detaljorientert for å sikre at ting skal fungere etter intensjonen.
Testutvikling er systemutvikling så god som noen. Min erfaring er at gode testere blir satt svært god pris på av andre prosjektdeltakere og man blir en naturlig “go-to” ressurs ved feilsøking osv.

Jeg ser på testutvikling som en ekstra tjeneste for å forsikre at det ferdige produktet blir så bra som mulig, og at gode tester forsikrer at systemene kan forvaltes av andre ressurser i fremtiden. Dette fordrer selvfølgelig at testene også forvaltes og videreutvikles.

Jeg tror flere av de større kundene får øynene opp for dedikert testutvikling. Skatteetaten har kanskje vært en pioner på dette området i Norge pga. svært komplekse verdikjeder, og deres samfunnskritiske systemer. For mindre aktører/prosjekter er det kanskje vanskeligere å rettferdiggjøre ekstra ressurser som ikke implementerer direkte på løsningen som skal brukes. En mulighet kan være at de som har hatt tradisjonelle testroller, i fremtiden også må gjøre mer testutvikling/automatisering, på bekostning av manuell testing. Jeg tror også at kravet til gode anonymiserte/syntetiske testdata vil øke fremover pga. fokus på personvern. AI kan være et verktøy for å generere testdata og også avdekke hvilke deler av et system som krever testing.

Jeg har vært ansatt i Systek i 4 år. Jeg har bare positive erfaringer, og min eneste anger er at jeg ikke fikk sjansen til å begynne her tidligere. Systek har en bred kundeportefølje, og mitt inntrykk er at konsulentene sitter i interessante oppdrag. Fagmiljø og sosiale begivenheter har vært varierte og gode - og selv i koronaåret 2020 har dette blitt videreført, men på andre plattformer.