<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Åste

Åste

Senior Prosjektleder

Jeg jobber som prosjektleder, og leies som oftest inn av kunden for å styre større softwareprosjekter, lede utviklingsteam og styre produktkøer.
Jeg er leid inn på Politiets IKT-tjenester, der jeg jobber i politioperativ seksjon (PO). PO utvikler og forvalter en omfattende portefølje med samfunnskritiske løsninger. Akkurat nå jobber jeg som prosjektleder for en ny løsning for registrering av bevæpningsbeslutninger og rapportering av maktmiddelbruk. I tillegg er jeg involvert i et større prosjekt som jobber med å bytte ut kartløsningen som brukes på operasjonssentralene. Der er jeg koordinator for PO, som skal motta og forvalte løsningen når den er ferdig. Jeg er også prosjektleder på en ny kartportal som politifolk utenfor operasjonssentralene benytter.

Systek har et raust budsjett for deltakelse på kurs og konferanser, og den benytter jeg meg av flere ganger årlig. I tillegg har vi aktive faggrupper internt i Systek, der jeg har anledning til å lære av og diskutere med mine dyktige kolleger. Og ikke minst - det daglige prosjektarbeidet lærer man utrolig mye gjennom!

Systek appellerte til meg av flere årsaker. Noe av det viktigste var at vi har spennende kunder innenfor områder som er både virksomhets- og samfunnskritiske. Det motiverer! Jeg syntes også at selskapet virket veldig fremoverlent og åpent, og det må jeg si at Systek virkelig har levert på. Det er moro å være med på reisen fra et lite selskap som få har hørt om til å nå Gasellelisten for tredje året på rad. Det er heller ingen ulempe at selskapet er 100% ansatteid, og at man i stor grad kan styre både faglig utvikling og tid selv.

Helt topp - anbefales!