<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Husbanken

Husbanken_bostøtte_Richardfoto

System for startlån og bostøtteordning

Husbanken er ansvarlig for gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk. Gjennom blant annet bostøtte, tilskudd og lån, vil Husbanken hjelpe de som trenger det mest til å få seg et godt og trygt sted å bo. Husbanken har som mål å forenkle og effektivisere sine tjenester og har iverksatt et moderniseringsprogram. Til dette har Systek levert prosjektleder, funksjonell arkitekt og javautvikler. 

Kjerneområder i prosjektet:

  • Saksbehandlingssystem for bostøtteordning
  • E-søknad og saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd til etablering
  • Integrasjon med offentlige tjenester (NAV, folkeregisteret m.fl)

 

Se flere referanser

Tjenester i prosjektet

Del på sosiale medier: