<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Husbanken

Husbanken bostøtteordning

System for startlån og bostøtteordning

Husbanken er ansvarlig for gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk. Gjennom blant annet bostøtte, tilskudd og lån, vil Husbanken hjelpe de som trenger det mest til å få seg et godt og trygt sted å bo. Husbanken har som mål å forenkle og effektivisere sine tjenester og har iverksatt et moderniseringsprogram. Til dette har Systek levert prosjektleder, funksjonell arkitekt og javautvikler. 

Kjerneområder i prosjektet:

  • Saksbehandlingssystem for bostøtteordning
  • E-søknad og saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd til etablering
  • Integrasjon med offentlige tjenester (NAV, folkeregisteret m.fl)

 

Se flere referanser

Tjenester i prosjektet

Del på sosiale medier: