<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Frontend, mobil og UX

Suksessfulle IT-løsninger handler om gode brukeropplevelser. Nettsiden og/eller mobilappen er den digitale kontaktflaten mellom brukeren og tjenesten din. For å oppnå en god brukeropplevelse digitalt er det viktig å ha tenkt igjennom hvorfor brukeren er der og hva hun ønsker å oppnå. Da blir det mye lettere å lage den løsningen som gjør at brukeren får gjort det hun vil og forlater tjenesten med et smil om munnen.

Rent teknisk handler det om å lage robuste tjenester som har høy oppetid, kort responstid, er universelt utformet og er tilpasset de forskjellige digitale flatene som mobil og nettbrett.

En gjennomtenkt applikasjonsflyt og visuell utforming er selvsagt også avgjørende for den gode brukeropplevelsen, og tett interaksjon med brukerene gjennom design- og implementeringsfasen er en viktig suksessfaktor for gode digitale tjenester.

Vi har konsulenter med kompetanse på:

 • Tjenestedesign
 • Interaksjonsdesign
 • Brukerinnsikt og -forståelse
 • Universell utforming
 • HTML, CSS og JavaScript/Typescript
 • Moderne JS-rammeverk som React, Angular og Vue.js
 • Rest API og GraphQL
 • Mikrotjenester

 • Apper for iOS og Android
 • Progressive Web Apps (PWA)
 • Sikkerhet for web