Frontend og UX

Systek kan tilby solide frontendutviklere med god systemforståelse og spesialisering på moderne web- og mobilteknologi. Våre utviklere følger de samme gode prinsipper og bruker samme erfaringer og verktøy som systemutviklerne har hatt tilgjengelig og benyttet lenge. De kan også ta fullstackroller med backend i Java, .Net eller Node.js. Vi følger nøye med på den raske utviklingen som skjer i frontendlandskapet, og har god erfaring med å velge riktig verktøy for jobben.

Gode brukeropplevelser

Frontenden er kontaktflaten til tjenesten din og alt handler om å gi brukerne den gode brukeropplevelsen. Rent teknisk handler det om å lage tjenester som har høy oppetid, kort responstid, er universelt utformet og er tilpasset de forskjellige digitale flatene som mobil og nettbrett. I tillegg er selvsagt også utformingen og applikasjonsflyten avgjørende for opplevelsen, og derfor har vi konsulenter med kunnskap og kompetanse på tjenestedesign, interaksjonsdesign og brukerforståelse.

Frontend og UX

Våre frontendutviklere jobber bla. med:

 • React, Redux, create-react-app
 • Angular 1, 2, 4 og 5
 • Vue.js
 • Webpack, Grunt, Gulp
 • EcmaScript 6 og 7 med Babel
 • Flow og TypeScript
 • Electron
 • HTML 5, CSS, Sass
 • REST API, GraphQL
 • Progressive Web Apps (PWA)
 • Git, SVN
 • Native- og hybridutvikling for iOS og Android
 • Sikkerhet for web
 • Universell utforming
 • Arkitektur