<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Frontend og UX

Frontendteknologi er et bredt fagområde som utvikler seg raskt. Systek kan tilby solide frontendutviklere med god systemforståelse og spesialisering på moderne web- og mobilteknologi.

Vi jobber daglig med:

 • React og Redux
 • Angular 1, 2, 4 og 5
 • Vue.js
 • Webpack, Grunt, Gulp
 • EcmaScript 6 og 7 med Babel
 • Flow og TypeScript
 • Automatiserte tester
 • Electron
 • HTML 5, CSS, Sass
 • REST API, GraphQL
 • Progressive Web Apps (PWA)
 • Git, SVN
 • iOS og Android (hybrid og native)
 • Sikkerhet for web
 • Universell utforming
 • Arkitektur

Bred kompetanse

Våre utviklere følger de samme gode prinsipper og bruker samme erfaringer og verktøy som systemutviklerne har hatt tilgjengelig og benyttet lenge. De kan også ta fullstackroller med backend i Java, .Net eller Node.js. Vi følger nøye med på den raske utviklingen som skjer i frontendlandskapet, og har god erfaring med å velge riktig verktøy for jobben.

Frontend
Brukeropplevelse

Gode brukeropplevelser

Frontenden er kontaktflaten til tjenesten din og alt handler om å gi brukerne den gode brukeropplevelsen. Rent teknisk handler det om å lage tjenester som har høy oppetid, kort responstid, er universelt utformet og er tilpasset de forskjellige digitale flatene som mobil og nettbrett. I tillegg er selvsagt også utformingen og applikasjonsflyten avgjørende for opplevelsen, og derfor har vi konsulenter med kunnskap og kompetanse på tjenestedesign, interaksjonsdesign og brukerforståelse.

Se flere av våre tjenester:

Prosjektledelse og test
Utvikling og arkitektur