<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

4 tips til hvordan du kan effektivisere testingen

Shomaila Kausar

Shomaila Kausar | 21. februar 2019

Stadig økende krav til effektivisering og innsparinger utfordrer vår tilnærming til test. Både roller og gjennomføring fornyes. Her vil du få en innføring i noen av de viktigste elementene for å kunne gjøre testingen bedre, raskere og billigere.

1. Still krav til testlederen

I testlederen har du svært ofte den rollen med aller størst oversikt og systemforståelse i teamet. Inviter testlederen tidlig inn til å bidra gjennom alle faser. Altfor ofte blir testlederen en administrator som kun produserer teststrategier og delegerer testoppgaver. Kvaliteten og opplevelsen av et IT-system etableres allerede før kravene blir definert og må vedlikeholdes gjennom hele systemets livssyklus. Kvalitet og opplevelse er mer enn å ha et feilfritt system, det er også i høy grad et riktig system som dekker behovet.

Ps. Hvis du vil lære mer om test, sjekk ut Seminaret CIO Forum Test som er 6.mars på Meet Ullevaal. 

2. Innfør automatisert test

Hyppige leveranser krever høyere grad av automatisert test enn tidligere. Riktig bruk av automatisert test hjelper deg med å raskt få verifisert store deler av løsningen. Innfør derfor automatiserte tester på korrekt nivå og korrekt måte. Som et eksempel bør valideringer av beregninger gjøres i enhetstester og ikke utsettes til å bli validert via en GUI test. Testene man produserer skal lages slik at de enkelt kan gjenbrukes og settes sammen til moduler, slik at de er enkle å vedlikeholde og er oversiktlige.

Et viktig aspekt i automatiseringsarbeidet bør også være at man analyserer testene og har kontroll på hvilken del av funksjonaliteten man har produsert automatiske tester for. Slik unngår man å lage flere automatiserte tester som tester samme funksjonalitet.

Les også: Automartiserte tester er viktig- gode krav er en nødvendighet

3. Velg korrekt verktøy

Det er både kostbart og tidkrevende å velge feil testverktøy. Start med å ha et budsjett over hvor mye dere er villige til å betale for verktøyet. Finn flere forskjellige testverktøy som har lisenspriser som passer til deres budsjetter og behov. De fleste testverktøyene har en tidsbegrenset prøveperiode, bruk denne perioden til å kartlegge hvordan testverktøyet passer til deres system. Sett gjerne opp en liste med fordeler og ulemper. Fortsett så å teste ut et annet testverktøy. Det er viktig å prøve ut flere verktøy for å finne det som er mest passende for deres system og behov.

Det er også nødvendig å vurdere videre forvaltning av systemet. Skal systemet overtas av en drift- og vedlikeholdsavdeling er det viktig at verktøyet ikke krever at brukerne har tung utviklerbakgrunn. Det er også en fordel å undersøke hvordan supportapparatet knyttet til testverktøyet er, og gjerne undersøke omtaler på diverse forum.

Les mer om hvordan vi jobber med test i Systek

4. Husk manuell testing

Planlegg for manuell test, både testere og brukere av løsningen må få avsatt tid til å utføre eksperimentell testing. Automatisert test fanger ikke nødvendigvis opp alle kreative variasjoner som manuell test kan avdekke. På denne måten finner man nye feil i et system og jo tidligere feil avdekkes, desto høyere er besparelsen. 

Dette er en kortversjon av innlegget som ble publisert i fjor. Hvis du ønsker å lese hele innlegget kan du se her.

 

Kontakt oss hvis du ønsker du en uforpliktende prat om hva Systek kan bidra med på test.

Del på sosiale medier: