<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Tips og triks fra en testleder til en annen

Shomaila Kausar

Shomaila Kausar | 28. februar 2020

Jeg streber alltid etter å bli en bedre testleder, ikke bare faglig, men også på et menneskelig plan. Jeg har tenkt mye på dette de siste årene, og jeg har kommet frem til følgende: du blir ikke en bedre testleder av å lese noen bøker og ta en mengde sertifiseringer. Misforstå meg rett, sertifiseringer og bøker er gull verdt. MEN: det er noe som bøkene og sertifiseringene ikke lærer deg. For eksempel at hvert eneste prosjekt er forskjellig, og hver eneste prosjektmedarbeider er unik. Jeg har vært på mange forskjellige prosjekter som fra utsiden kan fremstå nokså like, men i hvert eneste prosjekt har jeg måttet finne nye måter å håndtere testleder oppdraget.

Her deler jeg et sett med tips og råd som har hjulpet meg til å bli en bedre testleder. 

Testautomatisering

Det er ingen hemmelighet at jeg er en tilhenger av testautomatisering. Som testleder må du ha et forhold til dette aspektet. Har ditt prosjekt kun enhetstester, er det din oppgave som testleder å ha kontroll eller oversikt over hva som blir testet og hva som ikke blir testet med slike automatiske tester. Du som testleder bør lede dette arbeidet. Du bør kunne motivere utviklerne til å skrive tester, du må kunne sørge for at det settes av tid til dette arbeidet. Kan du ikke programmeringsspråket bør du kunne delegere dette arbeidet til noen som tar dette arbeidet seriøst. Ved hjelp av testautomatisering har du muligheten til å finne en ro som igjen kan føre til at du kan yte bedre. Og for all del, prøv også å automatisere på GUI nivå. Mange som sier at det ikke er lurt fordi GUI’et endrer seg så ofte og at slike tester krever mye vedlikehold. Dette stemmer ikke, lager du smarte automatiske tester kan man med små grep ha tester som lever i mange år.

Be the missing link!

Sitt nærmere dem som utvikler eller bestiller prosjektet. Det er ikke alle krav som blir dokumentert, og de kravene som ikke er dokumentert kan i mange tilfeller være meget viktige. Ha tett kontakt med fagsiden, sette seg inn i deres arbeidsprosesser, bygge opp en systemforståelse og en “kommunikasjonskanal” videre til utviklingsteamet. Sitter du med utviklerne, kan du delta i diskusjoner og hjelpe til med å øke systemforståelsen. Jeg har selv vært utvikler før og kjenner til at man fort kan få skylapper når man sitter og utvikler en funksjon. 

Vurder alvorligheten korrekt

Når du oppdager noe som ikke virker som det var tiltenkt, er det viktig at man gjør en god vurdering av alvorlighetsgraden. I tillegg bør man også vurdere om det du har oppdaget er en feil eller en mangel. Er mangel av en liten art, kan man av og til tillate feilen, slik at funksjonaliteten allikevel leveres som planlagt. Husk å informerer sluttbrukerne om hva som mangler. Har du derimot oppdaget noe som fører til store konsekvenser, er det viktig å melde dette som en alvorlig feil og heller utsette en leveranse til feilen er fikset og retestet. Ikke rop ulv ulv hele tiden, men husk å ha pondus nok til å stoppe en leveranse ved behov.

Kvalitetsansvarlig

Se på deg selv som en som ikke bare skal lede et arbeid for å teste en leveranse, du skal også være den som tar ansvar for kvaliteten av hva som blir levert. Du som testleder kan bidra til å heve kvaliteten i prosjektet ved blant annet bidra til at brukerhistorier og krav blir beskrevet bedre. Dette gjøres ved å legge vekt på hvordan ting skal oppleves ikke bare ved å ha vekt på hva som skal leveres til en hver tid. Definer også akseptansekriterier før utvikling starter. Leverer du bedre, lever du bedre :)

Formidling av feil

For de aller fleste er det ikke en god nyhet å få beskjed om at man har gjort noe galt. Det å formidle at noen har levert feil funksjonalitet er ikke enkelt. Jeg har opplevd mange forskjellige situasjoner og kommet frem til at man må ordlegge seg på forskjellige måter avhengig av typen mottaker:

Utvikler typen: Flink, men stresset
Denne typen utvikler skal behandles pent, og feil skal legges frem på en pen måte. Når du melder feil til en slik type kan dette gjøres på følgende måter:

  1. Kan ikke du hjelpe meg med å forstå dette…
  2. Jeg tror det er noe merkelig her..
  3. Tror du jeg gjør noe feil her..

Du bør prøve å melde feil på en sånn måte at vedkommende føler at han eller hun har funnet feilen og dermed bidratt til noe positivt i det negative. 

Utvikler typen: Kjapp, men ikke særlig detaljorientert
Denne typen utvikler fikser ting raskt og vil kunne rette eventuelle feil kjapt. Kommer man med lange forklaringer vil feilen miste fokus og havne nederst på prioriteringslisten kjapt. Hold beskrivelsen kort og konkret!

Utvikler typen: Nyutdannet bedreviter
Denne typen vil når du melder om feil, anklager deg for å ha gjort feil. Vedkommende vil undersøke og prøve å gjøre alt for å motbevise deg. Her må man bruke den pedagogiske siden og forklare hvordan funksjonaliteten skulle vært og hvordan den er. Blir vedkommende for analytisk må du bryte dette kjapt og vise at du muligens sitter på mer kunnskap.

Utvikler typen: Lat
Denne typen vil teste din tålmodighet. Denne typen vil gjøre minst mulig og du kan ikke forvente at denne typen uten videre vil gjøre noe for å øke kvaliteten. Denne typen er egentlig flinke innerst inne, som oftest en uslepen diamant!

tegneserie

Oppsummering

Vær mellomleddet mellom bestillings- og utviklingsteam. Dette er meget vanskelig å få til, og du vil føle at du svikter det ene og det andre teamet i forskjellige situasjoner. Test systemet, sett deg inn i kravene, forstå hva som ønskes og hva som kan lages. Mas med et smil, ta med sjokolade til teamene og skryt av folk som leverer bra. Selv om mange mener at en testleder skal lede et team med testere og holde kontroll over innmeldte feil, skader det ikke å gjøre livet litt bedre for alle parter. Ikke gled deg over feil som blir funnet, men prøv å avverge dem mest mulig. 

 

Vi gjør gjerne en analyse av ditt utviklings- og testmiljø hvor vi foreslår tiltak for å optimalisere testautomatiseringen.

Ta kontakt med en av  våre rådgivere her

 

Del på sosiale medier: