<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teknologien er død. Leve teknologien!

Håvard Bjurholt

Håvard Bjurholt | 12. februar 2019

Vi hører det stadig. "Den trykte presse er død!". "Lineær TV er død!". Radio har lenge vært døende og nå ryktes det at teknologiselskapene står for døren, for å ikke si døden. Ikke som i teknologi i seg selv selvsagt, men som bransje.

"Når alle selskaper har blitt til teknologiselskaper, er det da noe som heter teknologiselskap?"

Dette er spørsmålet makrostrategist, Vincent Deluard, stilte etter å ha reflektert over endringene markedsovervåkning- og analyseselskapene S&P Global og MSCI gjorde den 27. September 2018. De står bak "Global Industry Classification Standard" (GICS), som er taksonomien finansverden bruker når de deler selskaper inn i grupper basert på bransjer. Disse gruppene er igjen grunnlaget for indeksene som lages for børser som Dow Jones(NY) og som f.eks noen typer aksjefond styrer investeringene sine etter.

Facebook og Twitter er nå kategorisert som kommunikasjonstjenester, Amazon som "syklisk konsum"

Over natten flyttet MSCI ut flere av de store og kjente IT-selskapene fra den såkalte "tech sectoren" til mer tjenesterettede grupper. Facebook, Twitter, Alphabet (Google), Netflix og kinesiske Baidu ble flyttet fra "Information Technology" til gruppen "Communication Services". Dit kom også AT&T og Verizon, som dermed ga dødsstøtet til "Telecommunication Services" som gruppe.

Apple ble riktignok værende i "Information Technology" enn så lenge, men måtte se den totale verdien på hele gruppen bli redusert med 23%.

Amazon på sin side har litt overraskende vært i "Consumer Discretionary" (som DN oversetter til "syklisk konsum") hele tiden, men det kan muligens spores tilbake til at Jeff Bezos uttalte at "Amazon aldri skulle drive med noe annet enn å selge bøker". Uansett er de i godt selskap sammen med bl.a. McDonald's og Ford Motor, og får nå også med seg sin kinesiske fetter AliBaba.

Finansakrobatikk eller reelle markedstrender…?

Denne endringen er kanskje ikke så interessant for folk flest og kan ses på som en finurlighet i finansverdenen, men hvis vi ser på selskapene her hjemme er trenden tydelig. DNB sa i 2017 at de nå er et teknologiselskap. Omtrent samtidig uttalte konserndirektøren i Sparebank 1 SR-Bank at "Vi er på full fart til å bli et teknologiselskap". 

Men, hvis vi stopper noen på gata og spør, så er ikke vedkommende i tvil om at DNB og Sparebank1 primært driver med banktjenester. 

Så hvis alle selskaper sier at de har blitt til teknologiselskaper, så gir ikke begrepet teknologiselskap lenger mening, og dermed må DNB og Sparebank1 fortsatt være bank -  og dermed basta.

Har det så mye å si da!?

Nei, i praksis ingenting. I praksis gjør det ikke annet enn å bekrefte at IT er kommet for å bli. At etterspørselen etter digitale hoder vil vedvare i overskuelig fremtid. At teknologioptimismen fortsatt vil råde noen år til, og når det har gått litt tid, så vil vi alle bare ta for gitt at alle selskaper har integrert IT-teknologi i kjernevirksomheten sin. Og at alt dette vil gå mye fortere enn noen av oss kunne forutse.

Og når man tenker etter, så sier ikke det så rent lite.

 

Ønsker du nye utfordringer? Se våre ledige stillinger

Del på sosiale medier: