<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Slipp skippertaket

Dag Willy Findal-Fossmo

Dag Willy Findal-Fossmo | 17. februar 2021

Skippertaket har en lang og god tradisjon i norsk skipsfart og studentliv. Jeg vil tro at også resten av verden kjenner til konseptet, selv om de kanskje ikke har noe tilsvarende ord. For sjøfolket var det en naturlig del av arbeidslivet, som ble preget av lange rolige perioder til havs, fulgt av korte intense arbeidsøkter mens de var i havn. Å ligge i havn er kostbart og lite produktivt. En fraktebåt tjener bare penger når den frakter noe.

Da jeg var student (for noe som føles som en mannsalder siden nå), var ikke skippertaket før eksamen noe vi planla eller ønsket, men var likevel like uungåelig og forutsigbart som at sola går ned om kvelden. Jeg har hørt at det skal finnes steder der sola aldri går ned på kvelden, og at det finnes studenter som leser jevnt mellom hele semesteret, men jeg har til gode å se det (enda familien på farsiden kommer fra Troms).

Selve ideen om et “prosjekt” er i seg selv et skippertak

For oss i IT-bransjen er heller ikke skippertaket noe ukjent fenomen. Hvem har ikke vært med på lange dager rett før en leveransedato, feilrettingsdugnader eller testsprinter? De fleste prosjekter preges ofte av en lang periode med planlegging, utprøving og famling — for så å avsluttes med en hektisk periode hvor all overflødig funksjonalitet kuttes til beinet og presser ut et produkt som ikke ligner helt det man så for seg å lage.

Klikk her for å lese videre

Del på sosiale medier: