<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Ønskelisteeffekten

Dag Willy Findal-Fossmo

Dag Willy Findal-Fossmo | 31. august 2020

Hvorfor skjer det så ofte at de store løftene innen IT feiler, forsinkes og/eller sprenger sine rammer? Det å gjøre endringer på eksisterende løsninger i et vedlikeholdsløp er man gjerne mer forsiktig med - men det går jo som regel helt fint. Hvorfor er det mer utfordringer ved å lage noe nytt?

Her ønsker jeg å snakke litt om en av faktorene som påvirker dette, som jeg har kalt "Ønskelisteeffekten".

Ønskelisteeffekt? Aldri hørt om…

Når man starter å utvikle et datasystem har man en arkitektur som er basert på tilgjengelig teknologi og arkitektenes og utviklerenes kunnskap og kompetanse. Sistnevnte er i større eller mindre grad basert på hva som er den kollektive oppfatning av hvordan man skal lage et system ut fra de gitte krav. Denne er tilgjengelig for oss via kanaler som utdanning, kurs, bøker, konferanser osv. De som følger godt med og holder seg oppdatert gjennom disse kanalene lar seg ofte prege av dette når de skal starte med noe nytt, mens andre vil i større grad benytte seg av egen erfaring.

Les hele blogginnlegget her

 

Er du nysgjerrig på en karriere i Systek? Se våre ledige stillinger

 

Del på sosiale medier: