<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

2021

Vi har som følge av covid-19 foreløpig vært nødt til å utsette alle eventer og arrangementer i 2021. Vi gleder oss til å arrangere frokostseminarer og delta på fysiske eventer når det er trygt igjen. 

De eventene vi kan delta på virtuelt finner du i oversikten til høyre.