<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1272750026111903&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Arkitektur

Arkitektur er en bro mellom to verdener som sørger for at forretning og IT snakker samme språk,  og at forretnings- og arbeidsprosesser er godt dokumentert og blir fulgt. Flinke arkitekter sørger for god forankring og kravene blir ivaretatt.

 

Hvordan snakke samme språk?

I mange virksomheter snakker forretning og IT oftere til hverandre enn med hverandre. Forretningssiden opplever at ITs løsning på et behov fort ender opp med en stabel bokser og nyinnkjøpt programvare som i liten grad dekker forretningens behov. På den andre siden opplever IT at forretningssiden ikke forstår kompleksiteten i de løsningene som blir etterspurt. ”Det er jo bare å…”  

Systek hjelper deg med teknologitolker som snakker språket til forretning og IT.

Systek har lang erfaring innen arkitektur

Systek har lang erfaring med arkitekturarbeid og etablering av arkitekturprinsipper i store og små virksomheter. Vi har en pragmatisk holdning til bruk av rammeverk og notasjoner. Våre arkitekter sikrer kravenes plass i løsningen og passer på at de er forankret og forstått i organisasjonen. Vi følger opp kravene gjennom løsningens livssyklus fra en visjon i en forretningsplan til produksjonssatt funksjonalitet. 

Systek bygger bro mellom Forretning og IT og ulike aktører og avdelinger i og utenfor din virksomhet.

Vår filosofi

Vi tror at de beste IT-løsningene blir laget av de som tar eierskap til problemstillingen, som brenner for faget og håndverket, og samtidig kan gi og få tilbakemeldinger. Vi tror at IT-løsningene blir best når arkitekturen utvides ved evolusjon - når alle involverte er innstilt på at løsningen bør endres etterhvert som man bedre forstår brukerens adferd, og kravene endrer seg.

Hos oss er alle systemutviklere vant til å tenke arkitektur. Eierskap til arkitekturen, kombinert med forståelse for domenet og brukerbehov, er essensielt for en moderne systemutvikler.

Workshop Systek-1