Virksomhetsarkitektur

Det er flere fordeler med TOGAF:

  •  Gratis og åpent tilgjengelig
  •  Regnes av mange som beste praksis innen utvikling av virksomhetsarkitektur
  •  Åpen for bruk av eksisterende arkitekturarbeid
  •  Åpen for bruk av andre rammeverk på ulike nivå
  •  Støtte for tjenesteorientert arkitektur
  •  Støtte for etablering av sikkerhetsarkitektur
  •  Ferdige maler, sjekklister og eksempler som kan gjenbrukes og tilpasses

Et hovedpoeng i TOGAF er at man allerede i tidlig fase skal tilpasse arkitekturen til den enkelte virksomhet. Dette inkluderer å dra nytte av andre arkitekturrammeverk for å etablere forretningsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur. Systek har en pragmatisk holdning til bruk av teknologi og verktøy . Vi velger sammen med våre kunder, det som er mest hensiktsmessig for å nå virksomhetens målsetting.