IT Arkitektur

IT blir en stadig viktigere del av forretningsstrategien.

Verden forandrer seg raskere og forretningen må følge etter. Man får større og mer komplekse systemer, de skal være mer integrert, i kontrast til virksomhetens tidligere silo-baserte løsninger. Samtidig er det viktig for virksomheten å minimere risiko og unngå feil, både i form av å velge de riktige løsningene, men også i form av stabile, vedlikeholdbare løsninger som er enkle i bruk og har høy oppetid. Man skal basere løsningene på god praksis og bransjestandarder, og ofte velger man gjøre mindre bruk av skreddersøm og bruke mer hyllevare i jakten på kostnadseffektive løsninger. Det krever kunnskap og erfaring å navigere seg gjennom dette uoversiktlige landskapet av rammeverk, standarder og arkitekturer.

Systeks konsulenter har solid forankring i systemutviklingsfaget og bringer denne ballasten med seg inn i sitt arkitekturarbeid. Det være seg virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur eller applikasjonsarkitektur. Vi har gjennom mange års erfaring i ulike bransjer; innen bank og finans, industri og forsvar og telekom og media, sett hva som fungerer og hva som faller igjennom.

Mange organisasjoner har systemer designet for 30-40 år siden som fortsatt er i produksjon. Nå ser de samme virksomhetene etter løsningene som skal holdes forretningen i drift de neste 30 årene. Systek har tatt konsekvensen av IT-løsningenes sentrale rolle i virksomhetens strategi og bruker TOGAF som referanse for virksomhetsarkitektur og har sertifiserte arkitekter innen dette rammeverket. Vi har også kjennskap til andre arkitekturrammeverk som for eksempel Zachman. I tillegg fremholder vi viktigheten av å etablere en egen virksomhetsarkitektur fundamentert i etablerte standarder og rammeverk.

Systeks rådgivere er etterspurte med sin kompetanse innen forretningsarkitektur, spesielt innen mobile og sikre løsninger.  Vi har bidratt med strategirådgivning i prosjektet ”Lokalbanken i lomma”, Terra sin mobilsatsning med brukervennlige ”her og nå”-tjenester. Men også innen industri har vi bidratt, blant annet til Vensafe og PetroOnline.

Systek har bred kompetanse innen integrasjonsarkitektur, som innbefatter hele spekteret fra integrasjonsmønstre og god praksis, via integrasjonsløsninger, både kommersielle og open source, til bransjespesifikke initiativ og standarder som TM Forum OSS/J rettet mot teleoperatører eller Ediel i kraftbransjen.

En arkitekt fra Systek vil være en god brobygger mellom forretning og IT, men samtidig uredd og i stand til å utfordre etablerte sannheter og miljøer for å komme frem til best mulig løsning. Vi bidrar med forretningsforståelse kombinert med god teknisk innsikt, noe som realiseres i gode IT-løsninger. En arkitekt fra Systek vil ta eierskap for kravene, fra kravinnsamling og analyse, gjennom use case og user stories, til funksjonalitet i produksjon.

En av oppgavene er å minske avstanden mellom forretning og IT gjennom god og forståelig dokumentasjon som aktørene kjenner seg igjen i og som klart og entydig beskriver de ulike kravene. Arkitekter fra Systek benytter kjente notasjoner for dokumentasjon og modellering, som BPMN for forretningsprosesser og UML for løsningsdesign.

En arkitekt fra Systek kan smidige metoder som Scrum og Kanban eller mer klassiske metoder som iterative prosesser og RUP eller fossefallsmetoden.