Forretningsarkitektur

For at IT-løsninger skal gjøre det man ønsker er det viktig at man vet hva man vil ha.

For å sikre at prosjekter som medfører innføring eller endring av IT-løsninger skal bli en suksess er det viktig at bestiller vet konkret hva de ønsker at IT-løsningen skal hjelpe dem med. På et overordnet nivå er dette enkelt å si, men siden IT-løsninger handler om detaljer er det viktig at man også på et detaljert nivå kan forklare hva man ønsker. Beskrivelsen av hva man ønsker å oppnå med en IT-løsning kalles Forretningsarkitektur.

Systeks konsulenter har dyp erfaring i å hjelpe kunder med å dokumentere behov og ønsker i en Forretningsarkitektur. Våre forretningsarkitekter har erfaring i å støtte kundene i å avdekke hvilke behov man har, og hvordan disse behovene kan omformes til krav til IT-løsningene. Basert på bransjeerfaring og erfaring fra mange ulike prosjekter kan våre arkitekter også være med på å sikre at kravene er tilpasset dagens digitale hverdag og ikke bare en videreføring av måten man har arbeidet på før.

Våre forretningsarkitekter har en kompetanseprofil som tilsvarer denne utarbeidet av OIO Arkitekturguiden:

Kompetanseprofil

 

I arbeidet med å utforme krav kan våre forretningsarkitekter bruke ulike metoder avhengig av kundenes behov. Krav må tilpasses avhengig av om det som skal bestilles er hyllevare eller egenutvikling, om utvikling skal gjøres smidig eller som fossefall og om det er nye løsninger eller endringer til eksisterende løsninger. Metoder som kan benyttes er prosessmodellering, use caser, user stories og gjennomgang av funksjoner.

Krav er ikke statiske. De utvikler seg stadig i levetiden til et prosjekt. Våre forretningsarkitekter følger gjerne opp dette og sikrer at detaljeringsgraden på kravene er på riktig nivå i de ulike fasene av prosjektet.

Forretningsarkitekturen er en integrert del av arkitekturrammeverk som for eksempel TOGAF hvor forretningsarkitektene jobber tett sammen med de andre IT-arkitektene. Forretningsarkitektene har sitt største fokus på fasene Preliminary, A – Architecture vision, B – Business Architecture, H – Architecture Change Management og Requirements Management, men er også involvert som sparringpartner i de andre fasene av TOGAF.

TOGAF - ADM modell

Vi har konsulenter som er sertifiserte TOGAF-arkitekter og som kan være bidragsytere i forbindelse med arbeid med dette arkitekturrammeverket.

I en scrum-verden er det Product Owner som har rollen som forretningsarkitekt, og Systek har flere konsulenter som er sertifiserte Product Owners.

Scrum - roller