Integrasjon

Integrasjon er kjernen i de fleste større virksomheters IT-satsning og nøkkelen til hvordan tjenestene en virksomhet tilbyr blir oppfattet for brukere, samarbeidspartnere og virksomhetens egne ansatte.

Foruten å knytte forskjellige tekniske plattformer sammen, knytter også integrasjon sammen ulike kulturer, begrepsapparat og modeller på tvers av en organisasjon og på tvers av organisasjoner. En vellykket integrasjon tar hensyn til de forskjellige parters forhold til persistens, time to market, sikkerhet, ytelse og forutsigbarhet. I et samspill mellom parter vil organisasjonen som er ansvarlig for integrasjon bidra til å finne kilden til hendelser eller feil, samt påse at løftene aktørene gir hverandre overholdes.

Våre systemutviklere er senior utviklere og flere har også erfaring som arkitekter. Innen back-end har vi lang erfaring med skalerbare systemer og integrasjon. Vi har jobbet mye med tjenestebasert arkitektur, webtjenester (SOAP, REST og POX) og meldings- og hendelsesbasert arkitektur på back end.

Som leverandør innen både bank/finans og forsvarsindustrien har sikker koding og sikkerhet vært viktige deler av våre leveranser, spesielt innen systemutvikling.

Systek har bred kompetanse innen integrasjonsarkitektur, som innbefatter hele spekteret fra integrasjonsmønstre og god praksis, via integrasjonsløsninger, både kommersielle og open source, til bransjespesifikke initiativ og standarder som TM Forum OSS/J rettet mot teleoperatører eller Ediel i kraftbransjen.

En av oppgavene er å minske avstanden mellom forretning og IT gjennom god og forståelig dokumentasjon som aktørene kjenner seg igjen i og som klart og entydig beskriver de ulike kravene. Arkitekter fra Systek benytter kjente notasjoner for dokumentasjon og modellering, som BPMN for forretningsprosesser og UML for løsningsdesign.