Utvikling & arkitektur

Våre utviklere har høy kompetanse innen disse språkene og rammeverk typisk brukt sammen med disse:

Microsoft:

•  .NET
•  Windows Communication Foundation (WCF) for fleksibel nettverkskommunikasjon mellom tjenester.
•  Windows Presentation Foundation (WPF) for tykke klienter med rikt brukergrensesnitt.
•  ASP.NET, ASP.NET MVC og Silverlight for web-baserte applikasjoner
•  ADO, Entity Framework, Linq to SQL og NHibernate for interaksjon mot relasjonsdatabaser.

Java/JVM:
• Spring IoC rammeverk i tillegg til EJB 3.x.
• Spring MVC for tradisjonelle web baserte applikasjoner
• JPA, Hibernate og standard JDBC for interaksjon mot relasjonsdatabaser.

Utover språk og rammeverk har vi erfaring fra bruk av verktøy for å bedre utviklingsprosessen:
• Hudson/Jenkins, Bamboo og TFS for automatisk bygging og kontinuerlig integrasjon.
• Maven, ant, Gradle, Visual Studio og TeamCity for bygging
• TFS, Subversion, Git og TeamCity for versjonshåndtering og kildekode kontroll.
• Nexus for håndtering av binære releaser.
• Sonar, Checkstyle og FindBugs for automatisert kvalitetssikring.
• Resharper for Code Refactoring
• IDE’er: Eclipse, Microsoft Visual Studio
• JUnit/NUnit, Selenium og SpecFlow for automatiske tester.

Vi fokuserer på godt håndverk og vedlikeholdbare løsninger. Som ledd i dette forsøker vi å følge prinsipper som testdreven utvikling der dette er praktisk mulig. Det er viktig at kode er vedlikeholdbar, noe som blant annet innebærer god abstraksjon, fokus på kontinuerlig forbedring og forenkling, samt dokumentasjon av kode som ikke er umiddelbar intuitiv.

Automatisk testing, både enhetstesting og integrasjonstesting avhengig av kontekst er også en viktig del av godt håndverk. Utover enhets- og integrasjonstesting har vi erfaring fra spesifikasjonsdrevet testing i samarbeid med testutviklere.

Med vår historie har vi lang erfaring med tradisjonelle utviklingsmetoder, men extreme programming og smidige prosesser, hovedsakelig Scrum men også Kanban, har blitt de viktigste arbeidsprosessene vi bruker innen systemutvikling i dag.
Våre systemutviklere er senior utviklere og flere har også erfaring som arkitekter. Innen back end har vi lang erfaring med skalerbare systemer og integrasjon. Vi har jobbet mye med tjenestebasert arkitektur, webtjenester (SOAP, REST og POX) og meldings- og hendelsesbasert arkitektur på back end.

Som leverandør innen både bank/finans og forsvarsindustrien har sikker koding og sikkerhet vært viktige deler av våre leveranser, spesielt innen systemutvikling.