Software 2018 – Systek er partner 14. – 15. februar

13.02.2018

 

Software 2018

Den 14. – 15. februar er vi tilstede som sponsor og partner på Software 2018. Dette er en årlig konferanse  som arrangeres av Den Norske Dataforening (DND), og er et møtested for alle som jobber med digitalisering i Norge.

Tema på Software 2018: «Hvilket samfunn bygger vi?»

Programvare har blitt en betydningsfull ingrediens for den moderne samfunnsutviklingen. Årets tema setter søkelyset på hvilket samfunn vi er i ferd med å skape når programvare inngår i flere og flere løsninger som berører større og større deler av samfunnet vårt. Det kan være alt fra undervisning, forskning og produksjon, til livredning og kriminalitetsbekjempelse.

På på disse to dagene vil det være keynotes og foredrag om blant annet «Smarte Byer», Informasjonssikkerhet, GDPR,  Kunstig intelligens og robotikk. Som på hver sine områder belyser ulike problemstillinger og løsninger knyttet til programvarens sentrale rolle i digitaliseringen av samfunnet. Dette og mye mer vil vi få høre om på Software 2018

Vi stiller med stand, og ser fram til to innholdsrike dager!

Konferansen holdes i Radisson Blue Scandinavia Hotel i Holbergsgate i Oslo.
Mer informasjon om konferansen og program se her

Besøk også gjerne vår fagblogg, hvor vår CTO Håvard Bjurholt har skrevet et innlegg om maskinlæring og kunstig intelligens.