Skatten er vår!

11.10.2017
Rammeavtale med Skatteetaten

 

Det er med stolthet vi kan gå ut med at Systek ble valgt som leverandør på alle områder vi ga tilbud på til Skatteetatens konsulent-rammeavtale som ble lagt ut før sommeren.

Det ble selvfølgelig feiret med en egen skatte-kake.

«Skatteetaten er et fyrtårn som både offentlige og private aktører styrer etter. Det gjelder både i bruk av moderne teknologi og innen prosess og metodikk. De er også svært profesjonelle i måten de bedømmer selskapene på og det krever at man som konsulent-selskap har faglig substans og gode prosesser. Vi er veldig godt fornøyd med å ha vunnet.» sier Lars Myhrum, CEO i Systek.

Områdene i rammeavtalen til Skatteetaten er:
  • Systemutvikling Java (inkluderer alle roller i et prosjekt)
  • Arkitektur og løsningsbeskrivelse
  • Testutvikling og ledelse

Rammeavtalen har et tidsperspektiv på 3+1 år, og skal dekke Skatteetatens behov for konsulentbistand i Oslo, Grimstad og Mo. Totalt anslås den samlede verdien til ca.250-400 millioner kr pr.år.