Vensafe

.NET-utvikling

Stadig flere små høyverdiprodukter finner veien til dagligvarebutikkene. Dagligvarehandelen har dermed et økende behov for effektiv og sikker håndtering av høyverdiprodukter. Vensafe imøtekommer dette behovet ved å redusere svinn samtidig som omsetningen opprettholdes eller økes.

banner-no_1-1

Systek har samarbeidet med Vensafe siden utviklingen av første generasjons Zervio automater og har levert rådgivningstjenester for kvalitetssikrings- og testprosesser samt arkitekturrådgivning.

I et team sammen med Vensafes utviklere har Systek også deltatt i utviklingen av Zervio-automatenes programvare. Forretningslogikken er utviklet i C#/.NET, og styrings- og I/O-systemene med høye sanntidskrav, er utviklet i C.

«Jeg synes at Vensafe har utviklet en arkitektur som kan vedlikeholdes og utvides til framtidens måte å handle på», sier markedssjef i Systek, Bjørn Sloth. De har også oppnådd  høy grad av automatiserte integrasjons- og systemtester, som er en forutsetning for kvalitet, og for å kunne raskt lage løsninger som endrer seg i takt med markedet.

Tilbake til referansene