NETS Norway AS

SikkerhetBetalingsløsningerKortløsninger

Nets leverer betalings-, kort- og informasjonsløsninger i de nordiske landene. Nets systemer håndterer store transaksjonsmengder og  har høye krav til sikkerhet, ytelse og kvalitet.

Systek har levert rådgivere, arkitekter, utviklere, prosjektledere, testledere og testutviklere siden 2001 arbeidet med Nets i flere prosjekter bl.a.:

•Bank-ID

•Migrering av ett av kjernesystemene til Nets fra Cobol/CICS til Java/Unix-teknologi

•Etablering av ny sikkerhetssertifisering for utviklingsaktiviteter og produksjonsmiljø

•NICS (Norwegian Interbank Clearing System). Web-applikasjon for banker og forretningsansvarlige, samt nytt kjernesystem som samler opp transaksjoner, kjører avregninger og formidler konteringsdata til banker og bankdatasentraler.

•Nordisk Mottak. Felles løsning for e-fakturabehandling for de nordiske landene.

Tilbake til referansene