Eika

MobilbankNative / hybrid

Systek utfører oppdrag for Eika Gruppen, Eika Finans og Eika Forsikring. Eika Gruppen eies av 78 lokalbanker med til sammen 800 000 kunder.

”Systek har med sine rådgivere og utviklere inngått i et tverrfaglig team og bistått med å etablere et miljø for smidig utvikling på iOS og Android plattformene.

Teamet har jobbet svært effektivt, leveransefokusert og kvalitetsbevisst.  Fokus på hyppige leveranser og tett avstemming med forretningssiden har bidratt til suksessen med Eikas mobilapplikasjon Lokalbanken i lomma.»

Anne M. Grobstok: It-direktør Eika-Alliansen

Prosjektet startet i august 2011 og lanserte skarp pilot i desember 2011. Medio mars hadde alle lokalbankene lansert hver sin app. Sommeren 2013 utfører over 50 000 av 130 000 registrerte brukere mobile tjenester hver dag!

Systek er nå igang med å lansere Eikas nye innholdssider med responsivt design for PC, Tablet og mobil.

Tilbake til referansene