Eika.no

Publisering / responsivSelvbetjening

Systek bidrar med konsulenter til Eikas nye publiseringsløsning som utvikles i programmet Digitale kundeflater. Den nye løsningen gir enhetlig kommunikasjon på tvers av alle digitale flater.

Systek bidrar med konsulenter til Eikas nye publiseringsløsning som utvikles i programmet Digitale kundeflater. Den nye løsningen gir enhetlig kommunikasjon på tvers av alle digitale flater. Eika har valgt å utvikle løsningen basert på Sitecore, et .NET-basert CMS, og Systek bidrar med frontendutvikling og .NET-utvikling. «Vi er veldig stolte av å kunne levere tjenester til Eika», sier Lars Myhrum, daglig leder i Systek. «Systek fokuserer på frontend og .NET-utvikling så dette prosjektet er veldig interessant for oss», fortsetter han.

Programmet Digitale kundeflater har som målsetting å skape en helhetlig kundeopplevelse i de digitale kanalene. Målbildet er en komplett digital filial hvor kunden kan få rådgiving, oversikt over egen økonomi og sine finansielle produkter, tilgang til selvbetjening og komme i kontakt med banken.

«Systek har bidratt med .Net utviklingskompetanse og grensesnittprogrammering på løsningen som er basert på SiteCore CMS. Løsningen er kompleks fordi det legges opp til utstrakt bruk av multi-site funksjonalitet for å støtte 78 Eika-banker i tillegg til at det er et krav om responsivt design og flerkanalstøtte. Systek sine ressurser har vært helt sentrale ift å realisere dette» sier Anders Aas Bjerkestrand, programleder i Digitale Kundeflater.

Tilbake til referansene