NETS Norway AS

Nets leverer betalings-, kort- og informasjonsløsninger i de nordiske landene. Nets systemer håndterer store transaksjonsmengder og  har høye krav til sikkerhet, ytelse og kvalitet.

Vensafe

Stadig flere små høyverdiprodukter finner veien til dagligvarebutikkene. Dagligvarehandelen har dermed et økende behov for effektiv og sikker håndtering av høyverdiprodukter. Vensafe imøtekommer dette behovet ved å redusere svinn samtidig som omsetningen opprettholdes eller økes.

Eika

Systek utfører oppdrag for Eika Gruppen, Eika Finans og Eika Forsikring. Eika Gruppen eies av 78 lokalbanker med til sammen 800 000 kunder.

Agder Energi

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Systek har fått det overordnede ansvaret for test av selskapets komplette AMS IKT-løsning og bidrar med kompetanse og ressurser.

NRK Nett-TV

Programspilleren er NRKs store  satsning for å kunne se nett-TV på PC, Mac, mobiltelefoner, nettbrett og TV-er med internett-tilkobling, gratis og on-demand.

Eika.no

Systek bidrar med konsulenter til Eikas nye publiseringsløsning som utvikles i programmet Digitale kundeflater. Den nye løsningen gir enhetlig kommunikasjon på tvers av alle digitale flater.