PSD2 var et hett tema på Mobile Pulse

14.02.2017

Onsdag forrige uke arrangerte Den Norske Dataforeningen (DND) Mobile Pulse på Mesh i Oslo. Arrangementet var fullbooket allerede etter et par dager, og flere hundre stod på venteliste for å høre bankene og andre aktører fortelle om hvordan innføringen av PSD2 (Payments Services Directive 2) påvirker deres hverdag.  PSD2  åpner betalings-grensesnittene, og dermed også kundekanalene for nye aktører.
Styreleder  i DND Mobil Strategi, Bjørn Sloth, slår fast at dette var et populært tema, og viser til at den nye konkurransesituasjonen som følge av PSD2 er førsteprioritet hos bankene.

Bjørn Sloth, styreleder i DND Mobil Strategi
Bjørn Sloth, styreleder i DND Mobil Strategi

Bankene vil åpne opp for samarbeid

Blant foredragene fikk vi høre Sparebank1, representert av Paal Berg, fortelle hvordan bankene har forberedt seg på den økte konkurransen PSD2 har ført med seg. Berg trakk fram datainnsamling fra eksterne og interne kilder som en viktig faktor for å kunne utbedre sine tjenester og bli mer effektive. Videre viste han til viktigheten av å skape nye kundekonsepter og utvidet partnerskap for å sikre bankens tilstedeværelse.
Berg konkluderte med at stadig flere banker vil åpne opp for samarbeid på tvers av bransjer og næringer. Men mente samtidig at det kan bli vanskelig for nye aktører å utkonkurrere bankene, da det vil kreve en høy grad av tillit og nytteverdi for forbrukerne.

Store muligheter med Blockchain

Peter Frøystad, blockchain analyst hos Every Norge, fortalte at både etablerte banker og betalingsaktører begynner å se de store mulighetene med Blockchain, ettersom dette nå er mye mer modent. Han sier at “early adopter”-fasen nå er over og spår at vi får en vekstfase fram til 2025. Den største trusselen mot etablerte aktører kan bli at pengetransaksjoner både nasjonalt og internasjonalt blir så enkelt at det blir vanskelig å ta seg betalt.

«Dette kan kanskje sammenlignes med bredbåndsutviklingen«, sier Sloth. «Hvor dataoverføringskostnaden har blitt så rimelig at aktørene må tjene penger på verdiøkende tjenester på toppen.»

Martin Balterzen fra Google, fortalte hvordan de jobber for å sørge for en enklere forbrukerhverdag, og hvordan det er relevant for norske banker. Også han viste til samarbeid for bedre brukeropplevelser, og å våge å gi fra seg kundefronten som en viktig del av veien videre.

Presentasjonene fra arrangementet vil bli lagt ut på Mobile Pulse sin facebookside