ISTQB

ISTQB – International Software Testing Qualifications Board – er en internasjonal organisasjon som arbeider for å sertifisere testpersonell.  Flere av våre konsulenter er allerede ISTQB sertifisert, både på Foundation level og Advanced level.

ISTQB tilbyr følgende sertifiseringer:

Foundation level -en  grunnleggende  – men grundig –  sertifisering

Advanced level

  • Test manager – fordypning innen testledelse
  • Test analyst – fordypning innen testspesifisering og testdesign
  • Technical test analyst – fordypning innen test-teknikker

Expert level

  • Ekspertnivå innen testledelse
  • Ekspertnivå innen forbedringsarbeid

Velger du en testleder eller testutvikler som er ISTQB sertifisert så får du en garanti for kompetansen.

Les mer på www.istqb.no / www.istqb.org