Agile, Scrum og andre metodikker

I Systek har vi lang erfaring med alle typer utviklingsprosesser og metodikk og har over 15 års erfaring med Agile metodikker.

Vi jobber med alt fra kravhåndtering til akseptansetesting, arkitektur, design , programmering, og brukergrensesnitt, og ser at vi  jobber effektivt med gode prosesser og ledelsesmekanismer. Alle våre utviklere har kompetanse om smidige metoder og våre prosjektledere er sertifisert Scrum Master.

Prosjektledere fra Systek kan ikke bare lede prosjekter – vi kan også analysere og sette opp riktig prosjektmetodikk  for ditt prosjekt. Vi finner den gode løsningen basert på bl.a. Prince2, Scrum, Kanban, Agile og i visse tilfeller vannfallsmetodikk – basert på prosjektstørrelse, firmakultur, tekniske plattformer, kompleksitet etc.