Prosjektledelse & test

Systek har gjennom hele selskapets historie bygget bred erfaring og kompetanse innen prosjektledelse og testledelse. Våre konsulenter har spisskompetanse og lang erfaring på området.  Både prosjektledelse og testledelse er egne tjenesteområder i selskapet, og Systek investerer mye i tjenesteutvikling og kompetansebygging innen disse feltene.

Prosjektledelse

Systek har lang erfaring med å lede både større og mindre prosjekter,  og kan tilby sertifiserte prosjektledere som dekker flere typer prosjekter som produktutvikling, sikkerhet/compliance prosjekter, forretningsutvikling og drifts-relaterte prosjekter. Vi dekker også samtlige faser: Idé/forstudier, design og utviklingsprosjekter samt leveranse/utrulling av produktene. En spesialitet er å dekke programvaredelen av større industriprosjekter.

Prosjektledere fra Systek:

 • Planleggings- og gjennomførings-erfaring
 • God teknisk / prosess forståelse, har utvikler og arkitekt/system-bakgrunn slik at de kan gjøre de riktige valgene
 • Personlige egenskaper: Gode å kommunisere, bedømme situasjoner (som f.eks å ta en risiko), er effektive, beslutningsdyktige og konfliktdempende/løsende.
 • Tar roller som “ryddegutt” for prosjekter som har problemer, eller andre roller som scrummaster, programleder, prosjektkoordinator o.l.
 • Kan tilpasse og bruke metodikk tilpasset størrelsen på prosjektene: Scrum, Kanban, Prince2, generelle agile og fossefalls-metoder  + kombinasjoner.
 • I tillegg til ren prosjektledelse: Bidrar også innen forbedringsprogrammer, prosjektreview, utvikling av metodikk, Lean IT, ITIL prosesser o.l.
 • Lang erfaring med anskaffelser/underleverandører
 • God kompetanse innen områder som sikkerhet, systemanalyse, opplæringsaktiviteter, brukertester o.l.
 • Verktøy: Planleggingsverktøy (MS Project, SAP, Artemis), case-verktøy (Jira/Confluence, Sharepoint, PVCS Tracker), test-oppfølgingsverktøy o.l.

Testledelse

Systek har solid erfaring med test og test-tjenester fra kunder innen industri og forsvar. Vi har levert tjenester innen kvalitetssikring og prosessforbedring til mange markedsledende selskaper i Norge.

Vi har høy kompetanse og bred erfaring fra:

 • Testledelse, testplanlegging
 • Testmetodikk
 • Automatisering av både enhetstester og system-relaterte tester.
 • Utforming av testbare krav og utarbeidelse av akseptansetester
 • Gjennomføring og analyse av tester
 • Testrapportering og oppfølging

Testledere fra Systek:

Vi tilbyr sertifiserte testledere med erfaring fra krevende og komplekse prosjekter. Testlederne har god systemforståelse med erfaring fra systemering, kravhåndtering og utvikling.

 • Analysere behovet, finne og avstemme forventninger, utvikle teststrategier, testplaner, testspesifikasjoner, testcase og automatisering av tester
  • Strategi for testing av enheter, delsystem, integrasjons-, system- og akseptanse-test, f.eks. risk-basert testing og kontinuerlig integrasjon
  • Velge strategi for automatisering, hvilke tester skal automatiseres.
  • Valg av verktøy: Automatisering, testoppfølging, feilhåndtering
  • Planlegging av test-gjennomførelse, allokering av ressurser
  • Testoppsett
 • Vurdere kravene til systemet:
  • Det er svært viktig å forstå betydningen av gode krav for å kunne utvikle gode testspesifikasjoner og tester. Vi legger derfor stor vekt på at testerne skal ha god kompetanse innen dette:
   • Finne og analysere krav, spesielt med hensyn på test
   • Gjøre kravene testbare.
   • Forstå og arbeide med kravhierarki /fordeling av krav til delsystemer.
   • Konfigurasjonsstyring av krav.
   • Sporing av krav f.eks. til enhetstester, systemtester og akseptansetester.
   • Ikke-funksjonelle krav
 • Gjennomføring av testene
  • Rapportering av problemer
  • Automatisering av tester
  • Oppfølging av leveranser, konfigurasjonsstyring
  • Re-planlegging om nødvendig
 • Dokumentere produktets kvalitet

Vi jobber også med den enkelte tester og testleder,  og legger vekt på hvordan man skal opptre i rollen. Som et eksempel, hvordan man kommuniserer «feil» uten å komme i konflikt. Det er viktig at en tester har den nødvendige evnen til å være diplomatisk og kunne diskutere krav og problemer med kunder og interessenter. Man må også kunne håndtere ulike kulturer.