Frontend & mobil

Systek tilbyr senior webutviklere med lang fartstid fra web- og publiseringsbransjen. Vi har spisskompetanse på webteknologi både på klient- og serverside, og er oppdatert på hva som skjer i bransjen. Alle våre webutviklere er også systemutviklere som gjør at de har solid kunnskap om webserverarkitektur og kommunikasjon mellom klient og tjener, i tillegg til HTML og avanserte javascriptrammeverk.

Vi har erfaring med:
• Gjennomføring av Mobile First strategi
• Responsivt design og tilpasning til PC, nettbrett og mobil
• Universell utforming og WAI-ARIA
• Oppsett av Google Analytics for analyse
• Søkemotoroptimalisering
• Nettleserstøtte
• Automatisert webtesting og testdreven javascript

Vi har kompetanse på implementering med:

 • HTML 5
 • CSS 3 / Sass / Mediaqueries
 • JavaScript
 • AngularJS /Knockout / Ember / Backbone
 • Karma / Jasmine
 • jQuery / Dojo / Ext JS
 • Modernizer / RequireJS
 • Handlebars / Underscore
 • Foundation / Bootstrap
 • PhoneGap / Sencha Touch
 • C# / Java for Android / Objective-C
 • m.m.

Våre webutviklere har også kompetanse på webrammeverk for serversiden og kan bistå med rådgiving ved valg av og implementering av disse. Vi har erfaring fra webrammeverk som Spring MVC,.NET MVC, Ruby on Rails, Grails m.m.

Systek er ikke knyttet til noen leverandør av CMS eller andre verktøy og vi etterstreber å kunne tilby utviklere som har bred og god kompetanse på tvers av rammeverk og verktøy.

I tillegg til webutviklere tilbyr Systek senior systemutviklere med lang erfaring fra programmering innen flere språk, hovedsakelig Java og .NET, i tillegg til PHP, C/C++, Python og Ruby.